Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.

Chirurgie

Klein-chirurgie in de algemene praktijk

Er zijn verschillende chirurgische ingrepen die in onze praktijk verricht worden. Hierbij moet u niet denken aan grote, veelomvattende chirurgische ingrepen in het hoofd-hals gebied. Deze vinden slechts af en toe plaats en worden uitgevoerd door de kaakchirurg, die daar uitgebreide expertise in heeft. Wat wij u wel kunnen bieden zijn ingrepen die vallen onder de klein-chirurgie.

Verstandskies

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwijderen van een moeilijk liggende verstandskies, of andere lastig te verwijderen tand. In dergelijke situaties waarbij de tand niet op normale wijze is te trekken dient er ruimte gemaakt te worden door de tand chirurgisch vrij te leggen. Daarna kan de tand meestal betrekkelijk eenvoudig in z’n geheel of in delen worden verwijderd.

Ligatie bij orthodontie

Indien bij een kind (en soms volwassene) blijkt dat een tand of kies in de kaak blijft liggen omdat deze niet kan doorbreken kan chirurgie uitkomst bieden. De tand of kies kan dan chirurgisch worden opgezocht en vrijgelegd en in combinatie met een beugel op de plaats worden gebracht.

Flapoperatie bij tandvleesproblemen

In sommige gevallen van parodontitis (ontstoken tandvlees met botafbraak) wordt na uitgebreide behandeling bij de mondhygiëniste en dagelijkse reiniging door de patiënt zelf onvoldoende resultaat bereikt.  In zo’n geval kan besloten worden een flapoperatie uit te voeren. Hierbij wordt het tandvlees opengelegd en worden onder direct zicht de wortels van de betreffende tanden en kiezen grondig gereinigd. Daarna wordt het tandvlees weer gesloten en kan herstel optreden.

Mini-screws bij orthodontie

Met een beugel worden tanden verplaatst door middel van kleine krachten die een bepaalde richting hebben. Verankering speelt hierbij een belangrijke rol. Regelmatig worden hierbij door ons mini-screws (TAD’s) gebruikt. Dit zijn kleine botschroefjes die onder lokale verdoving in het bot worden geschroefd en tijdelijk gebruikt worden om iets aan te bevestigen. Dit lijkt heel ingrijpend, maar onze ervaringen hiermee zijn erg positief. Het ongemak is heel beperkt en het gebruik hiervan verruimt onze behandelingsmogelijkheden aanzienlijk.

Implantaten

Implantaten vallen ook onder klein-chirurgie, maar worden niet door onszelf geplaatst. Voor implantaten geldt dat de praktijk en het team daar specifiek op moet worden voorbereid en dat is in onze praktijk tot op heden helaas niet mogelijk gebleken vanwege de belasting. Wij hebben echter een goede relatie en goede ervaringen met de kaakchirurgen van het Deventer Ziekenhuis en Isala in Zwolle en met de implantologen van PPZ in Zwolle en de Vries in Olst. Indien er door ons een implantaat wordt geadviseerd zal deze in goed overleg door één van bovenstaande artsen worden geplaatst en door ons verder worden afbehandeld.

Apexresectie

Ook voor een apex resectie (verwijderen van de wortelpunt) bij een wortelpunt ontsteking zullen wij u de doorverwijzen naar een kaakchirurg in Deventer of Zwolle.

Wij gaan voor een gezond en mooi gebit voor jong en oud. Wij kiezen voor de toekomst.