Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.

Algemeen

Wat is logopedie?

Logopedie houdt zich bezig met communicatie. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal. Soms is spreken niet of nauwelijks mogelijk en wordt er gebruik gemaakt van ondersteunende communicatiemiddelen, zoals gebaren en pictogrammen. De logopedist biedt hulp en advies aan mensen, zowel kinderen als ouderen, die problemen ondervinden met het communiceren.

Dit kan zijn op het gebied van:

• Spraakproblemen, waaronder myofunctionele problemen, verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in
en om de mond, niet of foutief uitspreken van klanken of klankcombinaties, stotteren en dysartrie (Parkinson).

• Adem- en stemproblemen, waaronder ook problemen met de zangstem en hyperventilatie.

• Taalproblemen, problemen zowel het begrijpen als het uiten van taal, waaronder ook afasie.

• Hoorproblemen.

• Problemen met lezen en spellen, dyslexie.

• Eet- en drinkproblemen (o.a. kinderen met syndroom van Down).

 

Voor nadere informatie zie ook de website http://www.logopedieraalte.nl

Wij gaan voor een gezond en mooi gebit voor jong en oud. Wij kiezen voor de toekomst.