Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.

Betalingen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) is vastgesteld, uitgezonderd de techniek- en materiaalkosten.

Wij declareren niet rechtstreeks  aan uw verzekeraar maar sturen uzelf een particuliere nota. Deze kunt u vervolgens indienen bij uw verzekeraar. Wij hebben een relatie met u en vinden het zinvol dat uzelf de nota ziet van hetgeen bij u of uw gezinsleden is uitgevoerd. Opmerkingen kunt u sneller kwijt en eventuele correcties kunnen wij sneller doorvoeren. Om papier en het milieu te sparen en de efficiëncy te vergroten versturen wij deze nota bij voorkeur middels een mailbericht met Ideal betalingslink. Wij willen u verzoeken hiervoor een correct emailadres door te geven.      Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.  Zie hiervoor: Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De rekening krijgt u rechtstreeks van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijzen betalen:

  • Ideal
  • automatische incasso
  • bankoverschrijving
  • pinbetaling
  • contant

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.

Wij gaan voor een gezond en mooi gebit voor jong en oud. Wij kiezen voor de toekomst.