Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.

Tarievenlijst

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2023.

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

Onderstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Bakker Tandheelkunde & Orthodontie of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Tandheelkunde     Orthodontie

Tandheelkunde

Consultatie en diagnostiek (C)
a. Consulten
C001Consult ten behoeve van een intake€ 50,54 
C002Consult voor een periodieke controle€ 25,27 
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€ 25,27 
b. Diagnostisch onderzoek
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 25,27 
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€ 119,69 
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€ 119,69 
C013Studiemodellen€ 33,25 
C014Pocketregistratie€ 39,90 
C015Parodontiumregistratie€ 79,79 
C016Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling€ 199,48 
c. Diversen
C020 Mondzorg aan huis€ 19,95 
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€ 27,93 
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 18,62 
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 13,96 
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 79,79 
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 79,79 
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 29,26 
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 35,91 
X34Beoordelen schedelfoto€ 26,60 
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 226,08 
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 66,49 
III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 14,91 
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 14,91 
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 14,91 
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 29,92 
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 19,95 
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,65 
M40Fluoridebehandeling€ 16,62 
M61 *Mondbeschermer of fluoridekap€ 29,92 
M80 *Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 57,85 
M81 *Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 31,92 
IV Verdoving (A)
A10Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving€ 16,62 
A15Oppervlakte verdoving€ 8,64 
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatiekostprijs
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 53,20 
V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 33,25 
B11Toediening roesje(lachgassedatie)€ 33,25 
B12Overheadkosten roesje(lachgassedatie)€ 41,56 
VI Vullingen (V)
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 27,93 
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 44,55 
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 57,85 
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 81,12 
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 41,23 
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 57,85 
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 71,15 
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 94,42 
V91Eénvlaksvulling composiet€ 53,20 
V92Tweevlaksvulling composiet€ 69,82 
V93Drievlaksvulling composiet€ 83,12 
V94Meervlaksvulling composiet€ 106,39 
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 79,79 
V30Fissuurlak eerste element(sealen)€ 29,92 
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€ 16,62 
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,65 
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 13,30 
V70 *Parapulpaire stift€ 13,30 
V80 *Wortelkanaalstift€ 23,27 
V85 *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9,97 
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 46,55 
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 36,57 
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 *Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 53,20 
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 54,31 
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 119,69 
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 172,89 
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 226,08 
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 279,28 
E85Elektronische lengtebepaling€ 16,62 
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 19,95 
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 53,20 
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.
E51Verwijderen van kroon of brug€ 39,90 
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 33,25 
E53Verwijderen van wortelstift€ 46,55 
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 33,25 
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 33,25 
E56 *Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€ 46,55 
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 33,25 
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 93,09 
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 59,84 
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 49,87 
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 53,20 
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 66,49 
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 33,25 
Bleken
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 53,20 
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 19,95 
E97 *Uitwendig bleken per kaak€ 83,12 
Behandeling trauma-element
E40Directe pulpa-overkapping€ 33,25 
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 13,30 
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 26,60 
E44 Verwijderen spalk, per element€ 6,65 
Aanbrengen rubberdam
E45Aanbrengen rubberdam€ 13,30 
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31Snij-/hoektand€ 132,99 
E32Premolaar€ 186,18 
E33Molaar€ 239,38 
E34 *Aanbrengen retrograde vulling€ 26,60 
E36 *Het trekken van een element met re-implantatie€ 93,09 
E37Kijkoperatie€ 79,79 
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 66,49 
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 89,77 
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 66,49 
VIII Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
R08 *Eénvlaks composiet inlay€ 79,79 
R09 *Tweevlaks composiet inlay€ 152,94 
R10 *Drievlaks composiet inlay€ 199,48 
R11 *Eénvlaksinlay€ 119,69 
R12 *Tweevlaksinlay€ 186,18 
R13 *Drievlaksinlay€ 265,98 
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 33,25 
R24 *Kroon op natuurlijk element€ 292,57 
R34 *Kroon op implantaat€ 265,98 
R29 *Confectiekroon€ 59,84 
R31Opbouw plastisch materiaal€ 66,49 
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode€ 66,49 
R33 *Gegoten opbouw, directe methode€ 132,99 
b. Brugwerk
R40 *Eerste brugtussendeel€ 199,48 
R45 *Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 99,74 
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 166,24 
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk€ 33,25 
R55 *Gipsslot met extra afdruk€ 33,25 
R60 *Plakbrug zonder preparatie€ 132,99 
R61 *Plakbrug met preparatie€ 199,48 
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 46,55 
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 26,60 
c. Restauraties diversen
R67 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 28,59 
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 73,14 
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 73,14 
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 26,60 
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug€ 66,49 
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 33,25 
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 33,25 
R91 *Wortelkap met stift€ 166,24 
R92Passen restauratieve proefopstelling in de mond€ 89,77 
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 79,79 
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 132,99 
e. Temporaire voorzieningen
R80 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 33,25 
R85 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 13,30 
R90 *Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
IX Behandelingen kauwstelsel (G)
a. Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 119,69 
G22Verlengd onderzoek OPD€ 239,38 
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 106,39 
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41Consult OPD-therapie A (niet- complex)€ 69,82 
G62 *Stabilisatieopbeetplaat € 179,53 
G68 *Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€ 53,20 
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 79,79 
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 134,32 
G44 *Therapeutische injectie€ 73,14 
G46 *Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€ 53,20 
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 132,99 
b. Beetregistraties
G10Niet-standaard beetregistratie€ 99,74 
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11Scharnierasbepaling€ 99,74 
G12Centrale relatiebepaling€ 93,09 
G13Protrale/laterale bepalingen€ 66,49 
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 598,45 
G16Therapeutische positiebepaling€ 33,25 
G20Beetregistratie intra-oraal€ 66,49 
Diversen
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 35,91 
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 33,25 
G65 *Indirect planmatig inslijpen€ 365,72 
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 66,49 
G69 *Beetbeschermingsplaat€ 73,14 
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 66,49 
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 332,47 
G72Controlebezoek MRA€ 33,25 
G73 *Reparatie MRA met afdruk€ 53,20 
d. Myofunctionele apparatuur
G74 *Plaatsen van myofunctionele apparatuur€ 89,77 
G76 *Consult myofunctionele therapie€ 25,27 
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
a. Onderdeel A
H11Trekken tand of kies€ 49,87 
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 37,24 
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,87 
H26Hechten weke delen€ 73,14 
H50Terugzetten tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€ 66,49 
H55 Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 19,95 
b. Onderdeel B
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 66,49 
H33Hemisectie van een molaar€ 79,79 
H34Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak€ 79,79 
H35Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie€ 79,79 
H38Uitvoeren eerste autotransplantaat€ 331,34 
H39Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting€ 131,66 
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 59,84 
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 39,90 
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 79,79 
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 106,39 
H44Primaire antrumsluiting€ 73,14 
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 93,09 
Cyste-operatie
H60Marsupialisatie € 93,09 
H65Primaire sluiting€ 179,53 
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 93,09 
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 179,53 
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 126,34 
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 212,78 
XI Kunstgebitten (P)
a. Gedeeltelijk kunstgebit
P001 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€ 99,74 
P002 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€ 199,48 
P003 *Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€ 272,63 
P004 *Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€ 372,37 
b. Volledig kunstgebit
P020 *Volledig kunstgebit bovenkaak€ 199,48 
P021 *Volledig kunstgebit onderkaak€ 265,98 
P022 *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 432,21 
P023 *Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€ 132,99 
c. Toeslagen
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€ 71,81 
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 33,25 
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 66,49 
P043 Toeslag voor frontopstelling en/ of beetbepaling in aparte zitting€ 39,90 
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€ 89,77 
P045 Toeslag immediaat kunstgebit€ 16,62 
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 53,20 
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 19,95 
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€ 99,74 
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 66,49 
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 46,55 
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€ 46,55 
P062 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€ 93,76 
P063 *Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€ 94,42 
P064 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€ 81,79 
P065 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€ 85,11 
P066 *Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 186,18 
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 33,25 
P068 *Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 19,95 
P069 *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53,20 
P070 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 19,95 
P071 *Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53,20 
P072 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53,20 
e. Nazorg
Onder prothetische nazorg wordt verstaan:
• het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit;
• het aanpassen van het kunstgebit;
• het verhelpen van drukplaatsen;
• het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen.
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 192,83 
T021 Grondig reinigen wortel, complex€ 35,91 
T022 Grondig reinigen wortel, standaard€ 26,60 
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 119,69 
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 73,14 
T042Consult parodontale nazorg€ 101,07 
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg € 134,32 
T044 Complex consult parodontale nazorg€ 178,87 
Parodontale chirurgie
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 216,11 
T071Flapoperatie per sextant(één zesde deel)€ 332,47 
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 398,97 
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 66,49 
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 178,87 
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 83,12 
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 116,36 
T102Tandvleescorrectie, één element€ 63,17 
T103Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen€ 166,24 
Toepassen van regeneratietechniek
T111 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 398,97 
T112 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 132,99 
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 216,11 
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121Kroonverlenging, één element€ 216,11 
T122Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen€ 398,97 
Mucogingivale chirurgie
T141Tandvleestransplantaat€ 126,34 
T142 *Recessie bedekking met verplaatste lap€ 398,97 
Directe postoperatieve zorg
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 66,49 
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 178,87 
Diversen
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 46,55 
T162Behandeling tandvleesabces€ 89,77 
T163 *Toepassing lokaal medicament€ 71,81 
T164 *(Draad)Spalk€ 26,60 
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 66,49 
XIII Implantaten (J)
J001Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie€ 199,68 
J002Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 113,01 
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J010Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling€ 73,71 
J011 *Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling€ 113,40 
J012 *Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen€ 85,05 
J013 *Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen€ 170,09 
J014Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 51,03 
b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren
J020 *Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft€ 272,15 
J021 *Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden€ 170,09 
J022 *Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak€ 164,42 
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
J030 *Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren€ 96,39 
J031 *Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren€ 147,42 
J032 *Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren€ 68,04 
d. Implantologische chirurgie
J040Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 259.68
J041Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 107,16 
J042*Plaatsen eerste tandvleesvormer€ 85,05 
J043*Plaatsen volgende tandvleesvormer€ 40,26 
J044Verwijderen implantaat€ 37,42 
J045Moeizaam verwijderen implantaat€ 187,10 
J046Vervangen eerste implantaat€ 259,11 
J047Vervangen volgend implantaat€ 107,16 
J048Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant€ 197,88 
J049Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit€ 577,75 
e. Diversen
J050Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/ of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikkostprijs
J051*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 22,68 
J052Prepareren donorplaats€ 153,08 
J053Toeslag esthetische zone, per kaakhelft€ 76,54 
J054Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 119,07 
J055Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 127,57 
J056*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 130,41 
J057Kosten implantaat€ 366,12 
J058Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 11,34 
J059Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 26,65 
J060*Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€ 294,83 
f. Mesostructuur
J070*Plaatsen eerste drukknop€ 136,08 
J071*Plaatsen elke volgende drukknop€ 39,69 
J072*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 232,46 
J073*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 73,71 
g. Prothetische behandeling na implantaten
J080*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 583,99 
J081*Klikgebit in de onderkaak€ 379,88 
J082*Klikgebit in de bovenkaak€ 379,88 
J083*Omvorming tot klikgebit€ 113,40 
J084*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 147,42 
J085*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 170,09 
J086*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 198,44 
J087Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten€ 96,39 
J088Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten€ 124,74 
J089Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten€ 153,08 
h. Nazorg implantologie
J090Specifiek consult nazorg implantologie€ 62,37 
J091Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 102,06 
i. Prothetische nazorg
J100*Opvullen zonder staafdemontage€ 158,75 
J101*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 198,44 
J102*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 226,79 
J103*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 255,14 
J104*Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk€ 19,95 
J105*Reparatie zonder staafdemontage€ 62,37 
J106*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 119,07 
J107*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 147,42 
J108*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 175,76 
J109*Verwijderen en vervangen drukknop€ 28,35 
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
U25 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 15,14 
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 17,47 
U05 *Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 17,47 
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten€ 15,14 
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. CliqIT, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Lees meer

Orthodontie

Orthodontie Categorie A
Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C
OmschrijvingCode
I Consultatie en diagnostiek
Eerste consultF121A€ 25.11
HerhaalconsultF122A€ 25.11
ControlebezoekF123A€ 15.73
Second opinionF124A€ 118.93
Maken gebitsmodellenF125A€ 19.24
Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplanF126A€ 69.46
Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten).F127A€ 155.70
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbiederF130A€ 118.93
Vervaardigen van diagnostische set-upF131A€ 53.96
Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatieF132A€ 19.24
Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatieF133A€ 69.46
II Röntgenonderzoek
Intra-orale röntgenfoto ( 3x4 cm)F151A€ 18.49
Occlusale opbeet röntgenfotoF152A€ 18.49
Vervaardiging orthopantomogramF155A€ 33.79
Beoordeling orthopantomogramF156A€ 19.81
Vervaardiging laterale schedelröntgenfotoF157A€ 21.17
Beoordeling laterale schedelröntgenfotoF158A€ 59.09
Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfotoF159A€ 21.17
Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfotoF160A€ 59.09
Meerdimensionale kaakfotoF161A€ 158.57
Beoordeling meerdimensionale kaakfotoF162A€ 66.07
III Behandeling
Plaatsen beugel categorie 1F411A€ 129.76
Plaatsen beugel categorie 2F421A€ 135.72
Plaatsen beugel categorie 3F431A€ 156.51
Plaatsen beugel categorie 4F441A€ 166.74
Plaatsen beugel categorie 5F451A€ 394.49
Plaatsen beugel categorie 6F461A€ 641.71
Plaatsen beugel categorie 7F471A€ 622.76
Plaatsen beugel categorie 8F481A€ 486.05
Plaatsen beugel categorie 9F491A€ 638.85
Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaakF492A€ 108.08
Beugelconsult per maand categorie 1F511A€ 32.85
Beugelconsult per maand categorie 2F512A€ 32.85
Beugelconsult per maand categorie 3F513A€ 32.85
Beugelconsult per maand categorie 4F514A€ 32.85
Beugelconsult per maand categorie 5F515A€ 37.54
Beugelconsult per maand categorie 6F516A€ 46.93
Beugelconsult per maand categorie 7F517A€ 46.93
Beugelconsult per maand categorie 8F518A€ 56.32
Beugelconsult per maand categorie 9F519A€ 70.39
Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9)F521A€ 32.85
Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4F531A€ 32.85
Nacontrole beugel categorie 5,7,8F532A€ 37.54
Nacontrole beugel categorie 6,9F533A€ 46.93
IV Diversen
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuurF401A
Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuurF611A€ 137.98
Plaatsen intermaxillaire correctieverenF612A€ 135.71
Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuurF716A€ 29.73
Trekken tand of kiesF721A€ 49.55
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrantF722A€ 37.00
Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)F723A€ 92.96
Preventieve voorlichting en/of instructieF724A€ 14.81
Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtageF810AKostprijs
Reparatie of vervanging van beugelF811A€ 32.61
Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuurF812A€ 42.98
Plaatsen retentie-apparatuur, per kaakF813A€ 42.98
Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiëntF814A€ 42.98
Verwijderen spalk, per elementF815A€ 6.60
Inkopen op uitkomst orthodontieF911A€ 2,669.29
Toeslag extra kosten SARS-CoV-2F902A
V Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening
Informatieverstrekking, per vijf minutenF900A€ 15.05
Onderlinge dienstverleningF901AMaximum
Orthodontie Categorie B
Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)
OmschrijvingCodeTarief 2023
I Consultatie
Eerste consultF121B€ 25.11
HerhaalconsultF122B€ 25.11
ControlebezoekF123B€ 23.39
Second opinionF124B€ 118.93
Maken gebitsmodellenF125B€ 35.53
Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplanF126B€ 103.32
Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten)F127B€ 155.69
Uitgebreid onderzoek t.b.v opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbiederF130B€ 118.93
Vervaardigen van een diagnostische set-upF131B€ 80.29
Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatieF132B€ 35.53
Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatieF133B€ 103.32
II Röntgenonderzoek
Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm)F151B€ 18.49
Occlusale opbeet röntgenfotoF152B€ 18.49
Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm)F153B€ 25.69
Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto'sF154B€ 31.48
Vervaardiging orthopantomogramF155B€ 50.29
Beoordeling orthopantomogramF156B€ 29.46
Vervaardiging laterale schedelröntgenfotoF157B€ 31.48
Beoordeling laterale schedelröntgenfotoF158B€ 87.89
Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfotoF159B€ 31.48
Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfotoF160B€ 87.89
Meerdimensionale kaakfotoF161B€ 158.57
Beoordelen meerdimensionale kaakfotoF162B€ 66.07
III Behandeling
Plaatsen beugel categorie 1F411B€ 225.85
Plaatsen beugel categorie 2F421B€ 235.55
Plaatsen beugel categorie 3F431B€ 268.99
Plaatsen beugel categorie 4F441B€ 285.47
Plaatsen beugel categorie 5F451B€ 643.05
Plaatsen beugel categorie 6F461B€ 1,047.76
Plaatsen beugel categorie 7F471B€ 971.24
Plaatsen beugel categorie 8F481B€ 779.05
Plaatsen beugel categorie 9F491B€ 1,073.24
Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaakF492B€ 135.16
Beugelconsult per maand categorie 1F511B€ 69.80
Beugelconsult per maand categorie 2F512B€ 69.80
Beugelconsult per maand categorie 3F513B€ 69.80
Beugelconsult per maand categorie 4F514B€ 69.80
Beugelconsult per maand categorie 5F515B€ 76.79
Beugelconsult per maand categorie 6F516B€ 90.76
Beugelconsult per maand categorie 7F517B€ 69,80 
Beugelconsult per maand categorie 8F518B€ 83.77
Beugelconsult per maand categorie 9F519B€ 104.72
Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4F531B€ 69.80
Nacontrole beugel categorie 5,7,8F532B€ 69.80
Nacontrole beugel categorie 6,9F533B€ 90.76
IV Diversen
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuurF401B
Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuurF611B€ 148.63
Plaatsen intermaxillaire correctieverenF612B€ 235.55
Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuurF716B€ 29.73
Trekken tand of kiesF721B€ 49.55
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrantF722B€ 37.00
Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)F723B€ 116.23
Preventieve voorlichting en/of instructieF724B€ 14.81
Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege situatieF810BKostprijs
Reparatie of vervanging van beugelF811B€ 48.52
Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuurF812B€ 84.89
Plaatsen retentie-apparatuur, per kaakF813B€ 84,89 
Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiëntF814B€ 84.89
Verwijderen spalk, per elementF815B€ 6.60
Toeslag extra kosten SARS-CoV-2F902B
V Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening
Informatieverstrekking, per vijf minutenF900B€ 15.05
Onderlinge dienstverleningF901BMaximum
Orthodontie Categorie C
Behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis
OmschrijvingCodeTarief 2023
I Consultatie en diagnostiek
Eerste consultF121C€ 25.10
HerhaalconsultF122C€ 25.10
ControlebezoekF123C€ 23.39
Second opinionF124C€ 118.93
Maken gebitsmodellenF125C€ 35.53
Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplanF126C€ 103.32
Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten)F127C€ 155.69
Prenataal consultF128C€ 90.76
Orthodontie in de eerste twee levensjarenF129C€ 1,591.04
Uitgebreid onderzoek t.b.v opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbiederF130C€ 118.93
Vervaardigen van een diagnostische setupF131C€ 80.29
Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatieF132C€ 35.53
Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatieF133C€ 103.32
II Röntgenonderzoek
Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm)F151C€ 18.49
Occlusale opbeet röntgenfotoF152C€ 18.49
Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm)F153C€ 25.69
Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto'sF154C€ 31.48
Vervaardiging orthopantomogramF155C€ 50.27
Beoordeling orthopantomogramF156C€ 29.46
Vervaardiging laterale schedelröntgenfotoF157C€ 31.48
Beoordeling laterale schedelröntgenfotoF158C€ 87.89
Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfotoF159C€ 31.48
Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfotoF160C€ 87.89
Meerdimensionale kaakfotoF161C€ 158.57
Beoordelen meerdimensionale kaakfotoF162C€ 66.07
III Behandeling
Plaatsen beugel categorie 1F411C€ 423.83
Plaatsen beugel categorie 2F421C€ 445.76
Plaatsen beugel categorie 3F431C€ 521.71
Plaatsen beugel categorie 4F441C€ 558.99
Plaatsen beugel categorie 5F451C€ 948.13
Plaatsen beugel categorie 6F461C€ 1,550.35
Plaatsen beugel categorie 7F471C€ 1,495.62
Plaatsen beugel categorie 8F481C€ 1,279.82
Plaatsen beugel categorie 9F491C€ 1,796.09
Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaakF492C€ 135.16
Beugelconsult per maand categorie 1F511C€ 69.81
Beugelconsult per maand categorie 2F512C€ 69.81
Beugelconsult per maand categorie 3F513C€ 69.81
Beugelconsult per maand categorie 4F514C€ 69.81
Beugelconsult per maand categorie 5F515C€ 76.79
Beugelconsult per maand categorie 6F516C€ 90.76
Beugelconsult per maand categorie 7F517C€ 90.76
Beugelconsult per maand categorie 8F518C€ 115.19
Beugelconsult per maand categorie 9F519C€ 136.14
Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4F531C€ 69.81
Nacontrole beugel categorie 5,7,8F532C€ 76.79
Nacontrole beugel categorie 6,9F533C€ 90.76
IV Diversen
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuurF401C
Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuurF611C€ 148.63
Plaatsen intermaxillaire correctieverenF612C€ 445.76
Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuurF716C€ 29.73
Trekken tand of kiesF721C€ 49.55
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrantF722C€ 37.00
Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)F723C€ 116.23
Preventieve voorlichting en/of instructieF724C€ 14.81
Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtageF810CKostprijs
Reparatie of vervanging van beugelF811C€ 48.52
Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuurF812C€ 84.89
Plaatsen extra retentie-apparatuur, per kaakF813C€ 84.89
Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiëntF814C€ 84.89
Verwijderen spalk, per elementF815C€ 6.60
Toeslag extra kosten SARS-CoV-2F902C
IV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening
Informatieverstrekking, per vijf minutenF900C€ 15.04
Onderlinge dienstverleningF901CMaximum

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. CliqIT, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Lees meer

Wij gaan voor een gezond en mooi gebit voor jong en oud. Wij kiezen voor de toekomst.