Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.

Tarievenlijst

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2020.

Tandheelkunde     Orthodontie

Tandheelkunde

Verdoving    
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving14.33
A15Oppervlakte verdoving7.45
A20Behandeling onder algehele narcose€**
Verdoving door middel van een roesje
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
B10Introductie roesje (lachgassedatie)28.66
B11Toediening roesje (lachgassedatie)28.66
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)35.77
Consultatie en diagnostiek
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
C11Periodieke controle21.78
C13Probleemgericht consult21.78
C22Schriftelijke medische anamnese21.78
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan103.16
C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan28.66
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak57.31
C70Keuringsrapport met bitewingfotos€**
C75Keuringsrapport zonder bitewingfotos€**
C76Afgifte gezondheidsverklaring€**
C80Mondzorg aan huis17.19
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose45.85
C85Weekendbehandeling21.78
C86Avondbehandeling21.78
C87Nachtbehandeling21.78
C90Niet nagekomen afspraak€**
Wortelkanaalbehandelingen
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
E01Wortelkanaalbehandeling consult21.78
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult40.12
E03Consult na tandheelkundig ongeval31.52
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten46.74
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal103.16
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen149.01
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen194.86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen240.71
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting17.19
E31Snij-/ hoektand114.62
E32Premolaar160.47
E33Molaar206.32
E34*Aanbrengen retrograde vulling22.92
E36*Het trekken van een element met re-implantatie80.24
E37Kijkoperatie68.77
E40Directe pulpa-overkapping28.66
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval11.46
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval22.92
E44Verwijderen spalk5.73
E45Aanbrengen rubberdam11.46
E51Verwijderen van kroon of brug34.39
E52Moeilijke wortelkanaalopening28.66
E53Verwijderen van wortelstift40.12
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal28.66
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal28.66
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade40.12
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie28.66
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel45.85
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting80.24
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting51.58
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)42.98
E64Afsluiting van open wortelpunt45.85
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement45.85
E77Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal57.31
E78Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal28.66
E85Elektronische lengtebepaling14.33
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling77.37
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling57.31
E90Inwendig bleken, eerste zitting45.85
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting17.19
E97*Uitwendig bleken per kaak71.64
Kaakgewrichtbehandelingen
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)143.28
G02Spieractiviteitsmeting en registratie91.7
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling63.04
G10Niet-standaard beetregistratie85.97
G11Scharnierasbepaling85.97
G12Centrale relatiebepaling80.24
G13Protrale/laterale bepalingen57.31
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie515.81
G15Voor het behouden van beethoogte28.66
G16Therapeutische positiebepaling28.66
G20Beetregistratie intra-oraal57.31
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding57.31
G61Instructie spieroefeningen57.31
G62*Occlusale spalk154.74
G63*Repositiespalk229.25
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties28.66
G65*Indirect planmatig inslijpen315.22
G66Biofeedbacktherapie51.58
G67Behandeling triggerpoint63.04
G68*Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk45.85
G69*Opbeetplaat63.04
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)286.56
G72Controlebezoek MRA28.66
G73*Reparatie MRA met afdruk45.85
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
H11Trekken tand of kies42.98
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant32.09
H21Kosten hechtmateriaal5.92
H26Hechten weke delen63.04
H33*Hemisectie van een molaar68.77
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap68.77
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak51.58
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje34.39
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting68.77
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting91.7
H44Primaire antrumsluiting63.04
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling57.31
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling17.19
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak80.24
H60Marsupialisatie80.24
H65Primaire sluiting154.74
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak80.24
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak154.74
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak108.89
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak183.4
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B57.31
Implantaten
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
J01Initieel onderzoek implantologie63.56
J02Verlengd onderzoek implantologie97.79
J03*Proefopstelling132.01
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan44
J06Vrijleggen foramen mentale29.34
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik€**
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond19.56
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft234.69
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting146.68
J11Prepareren donorplaats132.01
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft141.79
J13*Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting68.45
J15*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft83.12
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte127.12
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad58.67
J19Toeslag esthetische zone63.56
J20*Plaatsen eerste implantaat, per kaak223.44
J23*Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)73.34
J26Moeizaam verwijderen implantaat161.35
J27*Vervangen implantaat223.44
J28Plaatsen volgend implantaat92.41
J29Plaatsen volgende Healing Abutment34.71
J30Bindweefseltransplantaat, eerste102.68
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef112.45
J33*Kosten implantaat314.04
J34*Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting9.78
J36Verwijderen implantaat32.27
J37*Vervangen volgend implantaat92.41
J40*Twee magneten/drukknoppen151.57
J41*Elke volgende magneet, drukknop34.23
J42*Staaf tussen twee implantaten200.46
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak63.56
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon24.45
J50*Boven- en onder klikgebit503.6
J51*Onder-klikgebit327.58
J52*Boven-klikgebit327.58
J53*Omvorming klikgebit97.79
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten127.12
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten146.68
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten171.13
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten83.12
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten107.56
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten132.01
J60Specifiek consult nazorg implantologie53.78
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie88.01
J70*Opvullen zonder staafdemontage136.9
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten171.13
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten195.57
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten220.02
J74*Reparatie zonder staafdemontage53.78
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten102.68
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten127.12
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten151.57
J78*Verwijderen en vervangen drukknop24.45
J79*Verwijderen en vervangen steg45.47
J80*Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit497.73
J97Overheadkosten implantaten171.85
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie97.25
Preventieve mondzorg
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten12.85
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten12.85
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten12.85
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement25.79
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament5.73
M32*Eenvoudig bacteriologisch onderzoek17.19
M40Fluoridebehandeling14.33
M61*Mondbeschermer25.79
Kunstgebitten
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw40.12
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw85.97
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw57.31
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw85.97
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit40.12
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk17.19
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk45.85
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen85.97
P14Individuele afdruk met randopbouw63.04
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen171.94
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars63.04
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur57.31
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars17.19
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak171.94
P25*Volledig kunstgebit onderkaak229.25
P27Reoccluderen57.31
P28Naregistratie en remounten57.31
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit45.85
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak372.53
P31*Wortelkap met stift143.28
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls85.97
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling57.31
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen234.98
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen320.95
P36Individuele afdruk zonder randopbouw28.66
P37Frontopstelling in aparte zitting34.39
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur63.04
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone85.97
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element14.33
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk28.66
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling28.66
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen34.39
P45*Noodkunstgebit114.62
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw40.12
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw85.97
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw57.31
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw85.97
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit40.12
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk17.19
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk45.85
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit34.39
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit28.66
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage160.47
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk45.85
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk45.85
Kronen en bruggen
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
R08*Eenvlaks composiet inlay68.77
R09*Tweevlaks composiet inlay131.82
R10*Drievlaks composiet inlay171.94
R11*Eenvlaksinlay103.16
R12*Tweevlaksinlay160.47
R13*Drievlaksinlay229.25
R14Toeslag voor aangegoten pin, per pin28.66
R24*Kroon252.17
R28*Endokroon, indirect vervaardigd68.77
R29*Confectiekroon51.58
R31Opbouw plastisch materiaal57.31
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode57.31
R33*Gegoten opbouw, directe methode114.62
R40*Eerste brugtussendeel171.94
R45*Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel85.97
R46*Brugverankering, per anker57.31
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen143.28
R50*Metalen fixatiekap met afdruk28.66
R55*Gipsslot met extra afdruk28.66
R60*Plakbrug zonder preparatie114.62
R61*Plakbrug met preparatie171.94
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel40.12
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee22.92
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker63.04
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond63.04
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal34.39
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje22.92
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties22.92
R75Opnieuw vastzetten plakbrug57.31
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon28.66
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element28.66
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie68.77
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie114.62
R80*Temporaire, eerste voorziening28.66
R85*Temporaire, volgende voorziening11.46
R90*Gedeeltelijk voltooid werk€**
Tandvleesbehandelingen
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus151.88
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus166.21
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element30.95
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element22.92
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling88.83
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling103.16
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling45.85
T41Beperkt consult parodontale nazorg60.18
T42Consult parodontale nazorg87.11
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg115.77
T44Complex consult parodontale nazorg154.17
T57*Toepassing lokaal medicament61.9
T60Evaluatieonderzoek151.88
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus166.21
T70Flapoperatie tussen 2 elementen186.27
T71Flapoperatie, per sextant (een zesde deel)286.56
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel)343.87
T73Directe post-operatieve zorg, kort57.31
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid154.17
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus149.01
T76Tuber- of retromolaarplastiek71.64
T80Tandvleestransplantaat123.22
T81Tuber- of retromolaarplastiek100.3
T82Tandvleescorrectie, per element54.45
T83Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel)143.28
T84*Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)343.87
T85*Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element114.62
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal186.27
T87Kroonverlenging per element186.27
T88Kroonverlenging per sextant343.87
T89Directe post-operatieve zorg, kort57.31
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid154.17
T91Pocketregistratie34.39
T92Parodontiumregistratie68.77
T93*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling40.12
T94Behandeling tandvleesabces77.37
T95*(Draad)Spalk22.92
T96Uitgebreide voedingsanalyse57.31
Uurtarieven
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
U05*Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten15.06
U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten13.05
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten15.06
Vullingen
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal68.77
V30Fissuurlak, eerste element25.79
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting14.33
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament5.73
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje11.46
V70*Parapulpaire stift11.46
V71Eenvlaksvulling amalgaam24.07
V72Tweevlaksvulling amalgaam38.4
V73Drievlaksvulling amalgaam49.86
V74Meervlaksvulling amalgaam69.92
V80*Wortelkanaalstift20.06
V81Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer35.53
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer49.86
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer61.32
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer81.38
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element8.6
V91Eenvlaksvulling composiet45.85
V92Tweevlaksvulling composiet60.18
V93Drievlaksvulling composiet71.64
V94Meervlaksvulling composiet91.7
Maken en beoordelen foto's
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
X10Kleine rontgenfoto16.05
X11Beoordelen kleine rontgenfoto12.04
X21Kaakoverzichtsfoto68.77
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak68.77
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto25.22
X24Schedelfoto30.95
X25Maken meerdimensionale kaakfoto194.86
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto57.31
X34Beoordelen schedelfoto22.92
Abonnementstarieven
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
Z10*Abonnement categorie A per maand7.45
Z20*Abonnement categorie B per maand11.46
Z30*Abonnement categorie C per maand15.47
Z40*Abonnement categorie D per maand18.91
Z50*Abonnement categorie E per maand22.92
Z60*Abonnement categorie F per maand6.3

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Lees meer

Orthodontie

Verdoving    
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving14.33
A15Oppervlakte verdoving7.45
A20Behandeling onder algehele narcose€**
Verdoving door middel van een roesje
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
B10Introductie roesje (lachgassedatie)28.66
B11Toediening roesje (lachgassedatie)28.66
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)35.77
Consultatie en diagnostiek
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
C11Periodieke controle21.78
C13Probleemgericht consult21.78
C22Schriftelijke medische anamnese21.78
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan103.16
C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan28.66
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak57.31
C70Keuringsrapport met bitewingfotos€**
C75Keuringsrapport zonder bitewingfotos€**
C76Afgifte gezondheidsverklaring€**
C80Mondzorg aan huis17.19
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose45.85
C85Weekendbehandeling21.78
C86Avondbehandeling21.78
C87Nachtbehandeling21.78
C90Niet nagekomen afspraak€**
Wortelkanaalbehandelingen
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
E01Wortelkanaalbehandeling consult21.78
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult40.12
E03Consult na tandheelkundig ongeval31.52
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten46.74
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal103.16
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen149.01
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen194.86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen240.71
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting17.19
E31Snij-/ hoektand114.62
E32Premolaar160.47
E33Molaar206.32
E34*Aanbrengen retrograde vulling22.92
E36*Het trekken van een element met re-implantatie80.24
E37Kijkoperatie68.77
E40Directe pulpa-overkapping28.66
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval11.46
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval22.92
E44Verwijderen spalk5.73
E45Aanbrengen rubberdam11.46
E51Verwijderen van kroon of brug34.39
E52Moeilijke wortelkanaalopening28.66
E53Verwijderen van wortelstift40.12
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal28.66
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal28.66
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade40.12
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie28.66
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel45.85
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting80.24
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting51.58
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)42.98
E64Afsluiting van open wortelpunt45.85
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement45.85
E77Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal57.31
E78Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal28.66
E85Elektronische lengtebepaling14.33
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling77.37
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling57.31
E90Inwendig bleken, eerste zitting45.85
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting17.19
E97*Uitwendig bleken per kaak71.64
Kaakgewrichtbehandelingen
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)143.28
G02Spieractiviteitsmeting en registratie91.7
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling63.04
G10Niet-standaard beetregistratie85.97
G11Scharnierasbepaling85.97
G12Centrale relatiebepaling80.24
G13Protrale/laterale bepalingen57.31
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie515.81
G15Voor het behouden van beethoogte28.66
G16Therapeutische positiebepaling28.66
G20Beetregistratie intra-oraal57.31
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding57.31
G61Instructie spieroefeningen57.31
G62*Occlusale spalk154.74
G63*Repositiespalk229.25
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties28.66
G65*Indirect planmatig inslijpen315.22
G66Biofeedbacktherapie51.58
G67Behandeling triggerpoint63.04
G68*Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk45.85
G69*Opbeetplaat63.04
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)286.56
G72Controlebezoek MRA28.66
G73*Reparatie MRA met afdruk45.85
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
H11Trekken tand of kies42.98
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant32.09
H21Kosten hechtmateriaal5.92
H26Hechten weke delen63.04
H33*Hemisectie van een molaar68.77
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap68.77
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak51.58
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje34.39
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting68.77
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting91.7
H44Primaire antrumsluiting63.04
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling57.31
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling17.19
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak80.24
H60Marsupialisatie80.24
H65Primaire sluiting154.74
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak80.24
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak154.74
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak108.89
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak183.4
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B57.31
Implantaten
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
J01Initieel onderzoek implantologie63.56
J02Verlengd onderzoek implantologie97.79
J03*Proefopstelling132.01
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan44
J06Vrijleggen foramen mentale29.34
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik€**
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond19.56
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft234.69
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting146.68
J11Prepareren donorplaats132.01
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft141.79
J13*Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting68.45
J15*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft83.12
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte127.12
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad58.67
J19Toeslag esthetische zone63.56
J20*Plaatsen eerste implantaat, per kaak223.44
J23*Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)73.34
J26Moeizaam verwijderen implantaat161.35
J27*Vervangen implantaat223.44
J28Plaatsen volgend implantaat92.41
J29Plaatsen volgende Healing Abutment34.71
J30Bindweefseltransplantaat, eerste102.68
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef112.45
J33*Kosten implantaat314.04
J34*Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting9.78
J36Verwijderen implantaat32.27
J37*Vervangen volgend implantaat92.41
J40*Twee magneten/drukknoppen151.57
J41*Elke volgende magneet, drukknop34.23
J42*Staaf tussen twee implantaten200.46
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak63.56
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon24.45
J50*Boven- en onder klikgebit503.6
J51*Onder-klikgebit327.58
J52*Boven-klikgebit327.58
J53*Omvorming klikgebit97.79
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten127.12
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten146.68
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten171.13
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten83.12
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten107.56
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten132.01
J60Specifiek consult nazorg implantologie53.78
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie88.01
J70*Opvullen zonder staafdemontage136.9
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten171.13
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten195.57
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten220.02
J74*Reparatie zonder staafdemontage53.78
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten102.68
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten127.12
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten151.57
J78*Verwijderen en vervangen drukknop24.45
J79*Verwijderen en vervangen steg45.47
J80*Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit497.73
J97Overheadkosten implantaten171.85
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie97.25
Preventieve mondzorg
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten12.85
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten12.85
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten12.85
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement25.79
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament5.73
M32*Eenvoudig bacteriologisch onderzoek17.19
M40Fluoridebehandeling14.33
M61*Mondbeschermer25.79
Kunstgebitten
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw40.12
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw85.97
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw57.31
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw85.97
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit40.12
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk17.19
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk45.85
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen85.97
P14Individuele afdruk met randopbouw63.04
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen171.94
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars63.04
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur57.31
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars17.19
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak171.94
P25*Volledig kunstgebit onderkaak229.25
P27Reoccluderen57.31
P28Naregistratie en remounten57.31
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit45.85
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak372.53
P31*Wortelkap met stift143.28
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls85.97
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling57.31
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen234.98
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen320.95
P36Individuele afdruk zonder randopbouw28.66
P37Frontopstelling in aparte zitting34.39
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur63.04
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone85.97
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element14.33
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk28.66
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling28.66
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen34.39
P45*Noodkunstgebit114.62
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw40.12
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw85.97
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw57.31
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw85.97
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit40.12
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk17.19
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk45.85
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit34.39
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit28.66
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage160.47
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk45.85
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk45.85
Kronen en bruggen
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
R08*Eenvlaks composiet inlay68.77
R09*Tweevlaks composiet inlay131.82
R10*Drievlaks composiet inlay171.94
R11*Eenvlaksinlay103.16
R12*Tweevlaksinlay160.47
R13*Drievlaksinlay229.25
R14Toeslag voor aangegoten pin, per pin28.66
R24*Kroon252.17
R28*Endokroon, indirect vervaardigd68.77
R29*Confectiekroon51.58
R31Opbouw plastisch materiaal57.31
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode57.31
R33*Gegoten opbouw, directe methode114.62
R40*Eerste brugtussendeel171.94
R45*Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel85.97
R46*Brugverankering, per anker57.31
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen143.28
R50*Metalen fixatiekap met afdruk28.66
R55*Gipsslot met extra afdruk28.66
R60*Plakbrug zonder preparatie114.62
R61*Plakbrug met preparatie171.94
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel40.12
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee22.92
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker63.04
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond63.04
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal34.39
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje22.92
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties22.92
R75Opnieuw vastzetten plakbrug57.31
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon28.66
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element28.66
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie68.77
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie114.62
R80*Temporaire, eerste voorziening28.66
R85*Temporaire, volgende voorziening11.46
R90*Gedeeltelijk voltooid werk€**
Tandvleesbehandelingen
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus151.88
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus166.21
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element30.95
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element22.92
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling88.83
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling103.16
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling45.85
T41Beperkt consult parodontale nazorg60.18
T42Consult parodontale nazorg87.11
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg115.77
T44Complex consult parodontale nazorg154.17
T57*Toepassing lokaal medicament61.9
T60Evaluatieonderzoek151.88
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus166.21
T70Flapoperatie tussen 2 elementen186.27
T71Flapoperatie, per sextant (een zesde deel)286.56
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel)343.87
T73Directe post-operatieve zorg, kort57.31
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid154.17
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus149.01
T76Tuber- of retromolaarplastiek71.64
T80Tandvleestransplantaat123.22
T81Tuber- of retromolaarplastiek100.3
T82Tandvleescorrectie, per element54.45
T83Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel)143.28
T84*Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)343.87
T85*Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element114.62
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal186.27
T87Kroonverlenging per element186.27
T88Kroonverlenging per sextant343.87
T89Directe post-operatieve zorg, kort57.31
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid154.17
T91Pocketregistratie34.39
T92Parodontiumregistratie68.77
T93*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling40.12
T94Behandeling tandvleesabces77.37
T95*(Draad)Spalk22.92
T96Uitgebreide voedingsanalyse57.31
Uurtarieven
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
U05*Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten15.06
U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten13.05
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten15.06
Vullingen
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal68.77
V30Fissuurlak, eerste element25.79
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting14.33
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament5.73
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje11.46
V70*Parapulpaire stift11.46
V71Eenvlaksvulling amalgaam24.07
V72Tweevlaksvulling amalgaam38.4
V73Drievlaksvulling amalgaam49.86
V74Meervlaksvulling amalgaam69.92
V80*Wortelkanaalstift20.06
V81Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer35.53
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer49.86
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer61.32
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer81.38
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element8.6
V91Eenvlaksvulling composiet45.85
V92Tweevlaksvulling composiet60.18
V93Drievlaksvulling composiet71.64
V94Meervlaksvulling composiet91.7
Maken en beoordelen foto's
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
X10Kleine rontgenfoto16.05
X11Beoordelen kleine rontgenfoto12.04
X21Kaakoverzichtsfoto68.77
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak68.77
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto25.22
X24Schedelfoto30.95
X25Maken meerdimensionale kaakfoto194.86
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto57.31
X34Beoordelen schedelfoto22.92
Abonnementstarieven
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
Z10*Abonnement categorie A per maand7.45
Z20*Abonnement categorie B per maand11.46
Z30*Abonnement categorie C per maand15.47
Z40*Abonnement categorie D per maand18.91
Z50*Abonnement categorie E per maand22.92
Z60*Abonnement categorie F per maand6.3

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Lees meer

Wij gaan voor een gezond en mooi gebit voor jong en oud. Wij kiezen voor de toekomst.