Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.

Tarievenlijst

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

Onderstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Bakker Tandheelkunde & Orthodontie of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Tandheelkunde     Orthodontie

Tandheelkunde

CODE  
Consultatie en diagnostiek (C)
a. Consulten
C001Consult ten behoeve van een intake€ 46.91 
C002Consult voor een periodieke controle€ 23.45 
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€ 23.45 
b. Diagnostisch onderzoek
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 23.45 
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€ 111.10 
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€ 111.10 
C013Studiemodellen€ 30.86 
C014Pocketregistratie€ 37.03 
C015Parodontiumregistratie€ 74.07 
c. Diversen
C020 Mondzorg aan huis€ 18.52 
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anwuren)€ 25.92 
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 17.28 
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12.96 
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 74.07 
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 74.07 
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 27.16 
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 33.33 
X34Beoordelen schedelfoto€ 24.69 
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 209.86 
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 61.72 
III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 13.84 
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 13.84 
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 13.84 
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 27.78 
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 18.52 
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6.17 
M40Fluoridebehandeling€ 15.43 
M61 *Mondbeschermer€ 27.78 
M80 *Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 53.70 
M81 *Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 29.63 
IV Verdoving (A)
A10Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving€ 15.43 
A15Oppervlakte verdoving€ 8.02 
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatiekostprijs
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 49.38 
V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 30.86 
B11Toediening roesje(lachgassedatie)€ 30.86 
B12Overheadkosten roesje(lachgassedatie)€ 38.04 
VI Vullingen (V)
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 25.92 
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 41.35 
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 53.70 
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 75.30 
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 38.27 
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 53.70 
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 66.04 
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 87.65 
V91Eénvlaksvulling composiet€ 49.38 
V92Tweevlaksvulling composiet€ 64.81 
V93Drievlaksvulling composiet€ 77.15 
V94Meervlaksvulling composiet€ 98.76 
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 74.07 
V30Fissuurlak eerste element(sealen)€ 27.78 
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€ 15.43 
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6.17 
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 12.34 
V70 *Parapulpaire stift€ 12.34 
V80 *Wortelkanaalstift€ 21.60 
V85 *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9.26 
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 43.21 
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 33.95 
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 *Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 49.38 
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 49.71 
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 111.10 
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 160.48 
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 209.86 
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 259.24 
E85Elektronische lengtebepaling€ 15.43 
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 18.52 
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 49.38 
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.
E51Verwijderen van kroon of brug€ 37.03 
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 30.86 
E53Verwijderen van wortelstift€ 43.21 
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 30.86 
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 30.86 
E56 *Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€ 43.21 
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 30.86 
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 86.41 
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 55.55 
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 46.29 
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 49.38 
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 61.72 
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 30.86 
Bleken
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 49.38 
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 18.52 
E97 *Uitwendig bleken per kaak€ 77.15 
Behandeling trauma-element
E40Directe pulpa-overkapping€ 30.86 
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 12.34 
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 24.69 
E44 Verwijderen spalk, per element€ 6.17 
Aanbrengen rubberdam
E45Aanbrengen rubberdam€ 12.34 
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31Snij-/hoektand€ 123.45 
E32Premolaar€ 172.83 
E33Molaar€ 222.20 
E34 *Aanbrengen retrograde vulling€ 24.69 
E36 *Het trekken van een element met re-implantatie€ 86.41 
E37Kijkoperatie€ 74.07 
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 61.72 
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 83.33 
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 61.72 
VIII Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
R08 *Eénvlaks composiet inlay€ 74.07 
R09 *Tweevlaks composiet inlay€ 141.96 
R10 *Drievlaks composiet inlay€ 185.17 
R11 *Eénvlaksinlay€ 111.10 
R12 *Tweevlaksinlay€ 172.83 
R13 *Drievlaksinlay€ 246.89 
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 30.86 
R24 *Kroon op natuurlijk element€ 271.58 
R34 *Kroon op implantaat€ 246.89 
R29 *Confectiekroon€ 55.55 
R31Opbouw plastisch materiaal€ 61.72 
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode€ 61.72 
R33 *Gegoten opbouw, directe methode€ 123.45 
b. Brugwerk
R40 *Eerste brugtussendeel€ 185.17 
R45 *Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 92.59 
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 154.31 
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk€ 30.86 
R55 *Gipsslot met extra afdruk€ 30.86 
R60 *Plakbrug zonder preparatie€ 123.45 
R61 *Plakbrug met preparatie€ 185.17 
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 43.21 
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 24.69 
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 67.90 
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 67.90 
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 24.69 
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug€ 61.72 
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 30.86 
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 30.86 
R91 *Wortelkap met stift€ 154.31 
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 74.07 
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 123.45 
e. Temporaire voorzieningen
R80 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 30.86 
R85 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 12.34 
R90 *Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
IX Behandelingen kauwstelsel (G)
a. Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 111.10 
G22Verlengd onderzoek OPD€ 222.20 
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 98.76 
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41Consult OPD-therapie A (niet- complex)€ 64.81 
G62 *Stabilisatieopbeetplaat € 166.65 
G68 *Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€ 49.38 
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 74.07 
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 124.68 
G44 *Therapeutische injectie€ 67.90 
G46 *Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€ 49.38 
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 123.45 
b. Beetregistraties
G10Niet-standaard beetregistratie€ 92.59 
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11Scharnierasbepaling€ 92.59 
G12Centrale relatiebepaling€ 86.41 
G13Protrale/laterale bepalingen€ 61.72 
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 555.51 
G16Therapeutische positiebepaling€ 30.86 
G20Beetregistratie intra-oraal€ 61.72 
Diversen
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 33.33 
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 30.86 
G65 *Indirect planmatig inslijpen€ 339.48 
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 61.72 
G69 *Beetbeschermingsplaat€ 67.90 
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 61.72 
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 308.62 
G72Controlebezoek MRA€ 30.86 
G73 *Reparatie MRA met afdruk€ 49.38 
d. Myofunctionele apparatuur
G74 *Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur€ 130.24 
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
a. Onderdeel A
H11Trekken tand of kies€ 46.29 
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 34.57 
H21Kosten hechtmateriaal€ 6.29 
H26Hechten weke delen€ 67.90 
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€ 61.72 
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 18.52 
b. Onderdeel B
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 61.72 
H33Hemisectie van een molaar€ 74.07 
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 74.07 
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 55.55 
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 37.03 
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 74.07 
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 98.76 
H44Primaire antrumsluiting€ 67.90 
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 86.41 
Cyste-operatie
H60Marsupialisatie € 86.41 
H65Primaire sluiting€ 166.65 
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 86.41 
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 166.65 
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 117.27 
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 197.51 
XI Kunstgebitten (P)
a. Gedeeltelijk kunstgebit
P001 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€ 92.59 
P002 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€ 185.17 
P003 *Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€ 253.07 
P004 *Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€ 345.65 
b. Volledig kunstgebit
P020 *Volledig kunstgebit bovenkaak€ 185.17 
P021 *Volledig kunstgebit onderkaak€ 246.89 
P022 *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 401.20 
P023 *Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€ 123.45 
c. Toeslagen
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€ 66.66 
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 30.86 
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 61.72 
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting€ 37.03 
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€ 83.33 
P045 Toeslag immediaat kunstgebit€ 15.43 
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 49.38 
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 18.52 
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€ 92.59 
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 61.72 
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 43.21 
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€ 43.21 
P062 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€ 87.03 
P063 *Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€ 87.65 
P064 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€ 75.92 
P065 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€ 79.01 
P066 *Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 172.83 
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 30.86 
P068 *Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18.52 
P069 *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49.38 
P070 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18.52 
P071 *Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49.38 
P072 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49.38 
e. Nazorg
Onder prothetische nazorg wordt verstaan:
• het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit;
• het aanpassen van het kunstgebit;
• het verhelpen van drukplaatsen;
• het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen.
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 179.00 
T021 Grondig reinigen wortel, complex€ 33.33 
T022 Grondig reinigen wortel, standaard€ 24.69 
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 111.10 
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 67.90 
T042Consult parodontale nazorg€ 93.82 
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg € 124.68 
T044 Complex consult parodontale nazorg€ 166.04 
Parodontale chirurgie
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 200.60 
T071Flapoperatie per sextant(één zesde deel)€ 308.62 
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 370.34 
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 61.72 
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 166.04 
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 77.15 
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 108.02 
T102Tandvleescorrectie, per element€ 58.64 
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 154.31 
Toepassen van regeneratietechniek
T111 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 370.34 
T112 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 123.45 
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 200.60 
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121Kroonverlenging per element€ 200.60 
T122Kroonverlenging per sextant€ 370.34 
Mucogingivale chirurgie
T141Tandvleestransplantaat€ 117.27 
T142 *Recessie bedekking met verplaatste lap€ 370.34 
Directe postoperatieve zorg
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 61.72 
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 166.04 
Diversen
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 43.21 
T162Behandeling tandvleesabces€ 83.33 
T163 *Toepassing lokaal medicament€ 66.66 
T164 *(Draad)Spalk€ 24.69 
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 61.72 
XIII Implantaten (J)
J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie€ 182.78 
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 103.44 
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01Initieel onderzoek implantologie€ 68.48 
J02 *Verlengd onderzoek implantologie€ 105.35 
J03 *Proefopstelling€ 142.22 
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 47.41 
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09 *Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 252.84 
J10 *Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 158.03 
J11 Prepareren donorplaats € 142.22 
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak€ 152.76 
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06Vrijleggen foramen mentale€ 31.61 
J15 *Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant€ 89,55 
J17 *Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 136.96 
J18 *Ophoging bodem bijholte orthograad€ 63.21 
J19Toeslag esthetische zone€ 68.48 
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 240.73 
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 99.56 
J23 *Plaatsen eerste tandvleesvormer(healing abutment)€ 79.01 
J29 *Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)€ 37.40 
J26 Moeizaam verwijderen implantaat€ 173.83 
J36Verwijderen implantaat€ 34.77 
J27Vervangen eerste implantaat€ 240.73 
J37Vervangen volgend implantaat€ 99.56 
J39Uitvoeren autotransplantaat€ 183.84 
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)€ 183.84 
d. Diversen
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikkostprijs
J08 *Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 21.07 
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 110.62 
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 118.52 
J32 *Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 121.15 
J33Kosten implantaat€ 338.74 
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 10.54 
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 24.76 
J87 *Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat€ 273.91 
e. Mesostructuur
J45 *Plaatsen eerste drukknop€ 126.42 
J41 *Plaatsen elke volgende drukknop€ 36.87 
J42 *Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 215.97 
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 68.48 
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 26.34 
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 *Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 542.55 
J51 *Onder klikgebit€ 352.92 
J52 *Boven klikgebit€ 352.92 
J53 *Omvorming klikgebit€ 105.35 
J54 *Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 136.96 
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 158.03 
J56 *Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 184.36 
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 89.55 
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten€ 115.89 
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten€ 142.22 
g. Nazorg implantologie
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 57.94 
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 94.82 
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage€ 147.49 
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 184.36 
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 210.70 
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 237.04 
J74 * Reparatie zonder staafdemontage€ 57.94 
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 110.62 
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 136.96 
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 163.29 
J78 *Verwijderen én vervangen drukknop€ 26.34 
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 536.23 
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
U25 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 14,06 
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 16.22 
U05 *Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 16.22 
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten€ 14.06 
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Lees meer

Orthodontie

CODEOMSCHRIJVINGTARIEFTARIEFTARIEF
ABC
IConsultatie en diagnostiek
F121Eerste consult€ 23.12€ 23.12€ 23.12
F122Herhaalconsult€ 23.12€ 23.12€ 23.12
F123Controlebezoek€ 14.48€ 21.54€ 21.54
F124Second opinion€ 109.51€ 109.51€ 109.51
F125 *Maken gebitsmodellen€ 17.72€ 32.72€ 32.72
F126Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan€ 63.96€ 95.14€ 95.14
F127Multidisciplinair consult, per uur€ 143.36€ 143.36€ 143.36
F128Prenataal consultNvtNvt€ 83.57
F129Orthodontie in de eerste twee levensjarenNvtNvt€ 1465.05
F130Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder€ 109.51€ 109.51€ 109.51
F131 *Vervaardigen van een diagnostische set-up€ 49.69€ 73.93€ 73.93
F132 *Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 17.72€ 32.72€ 32.72
F133Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€ 63.96€ 95.14€ 95.14
IIRöntgenonderzoek
F151Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm)€ 17.03€ 17.03€ 17.03
F152Occlusale opbeet röntgenfoto€ 17.03€ 17.03€ 17.03
F153Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm)Nvt€ 23.66€ 23.66
F154Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto'sNvt€ 28.99€ 28.99
F155Vervaardiging orthopantomogram€ 31.11€ 46.29€ 46.29
F156Beoordeling orthopantomogram€ 18.24€ 27.13€ 27.13
F157Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 19.49€ 28.99€ 28.99
F158Beoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 54.41€ 80.93€ 80.93
F159Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 19.49€ 28.99€ 28.99
F160Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 54.41€ 80.93€ 80.93
F161Meerdimensionale kaakfoto€ 146.01€ 146.01€ 146.01
F162Beoordeling meerdimensionale kaakfoto€ 60.84€ 60.84€ 60.84
IIIBehandeling
F411 *Plaatsen beugel categorie 1€ 119.48€ 207.96€ 390.27
F421 *Plaatsen beugel categorie 2€ 124.97€ 216.90€ 410.46
F431 *Plaatsen beugel categorie 3€ 144.12€ 247.69€ 480.40
F441 *Plaatsen beugel categorie 4€ 153.54€ 262.86€ 514.73
F451 *Plaatsen beugel categorie 5€ 363.25€ 592.13€ 873.05
F461 *Plaatsen beugel categorie 6€ 590.89€ 964.79€ 1427.58
F471 *Plaatsen beugel categorie 7€ 573.44€ 894.33€ 1377.18
F481 *Plaatsen beugel categorie 8€ 447.56€ 717.36€ 1178.47
F491 *Plaatsen beugel categorie 9€ 588.26€ 988.25€ 1653.86
F492Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€ 99.52€ 124.46€ 124.46
F511Beugelconsult per maand categorie 1€ 30.25€ 64.28€ 64.28
F512Beugelconsult per maand categorie 2€ 30.25€ 64.28€ 64.28
F513Beugelconsult per maand categorie 3€ 30.25€ 64.28€ 64.28
F514Beugelconsult per maand categorie 4€ 30.25€ 64.28€ 64.28
F515Beugelconsult per maand categorie 5€ 34.57€ 70.71€ 70.71
F516Beugelconsult per maand categorie 6€ 43.21€ 83.57€ 83.57
F517Beugelconsult per maand categorie 7€ 43.21€ 64.28€ 83.57
F518Beugelconsult per maand categorie 8€ 51.86€ 77.14€ 106.07
F519Beugelconsult per maand categorie 9€ 64.82€ 96.43€ 125.36
F521Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9)€ 30.25NvtNvt
F531Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4€ 30.25€ 64.28€ 64.28
F532Nacontrole beugel categorie 5,7,8€ 34.57€ 64.28€ 70.71
F533Nacontrole beugel categorie 6,9€ 43.21€ 83.57€ 83.57
IVDiversen
F611 *Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur€ 127.05€ 136.86€ 136.86
F612 *Plaatsen intermaxillaire correctieveren€ 124.97€ 216.90€ 410.46
F716 *Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur€ 27.38€ 27.38€ 27.38
F721Trekken tand of kies€ 45.63€ 45.63€ 45.63
F722Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 34.07€ 34.07€ 34.07
F723 *Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)€ 85.60€ 107.03€ 107.03
F724Preventieve voorlichting en/of instructie€ 13.64€ 13.64€ 13.64
F810Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtageKostprijsKostprijsKostprijs
F811 *Reparatie of vervanging van beugel€ 30.03€ 44.68€ 44.68
F812 *Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak€ 39.58€ 78.17€ 78.17
F813 *Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak€ 39.58€ 78.17€ 78.17
F814 *Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak€ 39.58€ 78.17€ 78.17
F815Verwijderen spalk, per element€ 6.08€ 6.08€ 6.08
F911Inkopen op uitkomst orthodontie€ 2457.91NvtNvt
F900Informatieverstrekking, per vijf minuten€ 13.86€ 13.86€ 13.86
F901Onderlinge dienstverleningMaximumMaximumMaximum

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Lees meer

Wij gaan voor een gezond en mooi gebit voor jong en oud. Wij kiezen voor de toekomst.