Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.

Tarievenlijst

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

Onderstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Bakker Tandheelkunde & Orthodontie of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Tandheelkunde     Orthodontie

Tandheelkunde

Consultatie en diagnostiek (C)
a. Consulten
C001Consult ten behoeve van een intake€ 53,50 
C002Consult voor een periodieke controle€ 26,75 
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€ 26,75 
b. Diagnostisch onderzoek
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 26,75 
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€ 126,72 
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€ 126,72 
C013Studiemodellen€ 35,20 
C014Pocketregistratie€ 42,24 
C015Parodontiumregistratie€ 84,48 
C016Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling€ 211,20 
c. Diversen
C020 Mondzorg aan huis€ 21,12 
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€ 29,57 
C022Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 14,08 
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 19,71 
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 14,78 
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 84,48  
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 84,48 
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 30,98 
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 38,02 
X34Beoordelen schedelfoto€ 28,16 
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 239,36 
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 70,40  
III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 15,78 
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 15,78 
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 15,78 
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 31,68 
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 21,12 
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 7,04 
M40Fluoridebehandeling€ 17,60 
M61 *Mondbeschermer of fluoridekap€ 31,68 
M80 *Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 61,25 
M81 *Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 33,79 
IV Verdoving (A)
A10Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving€ 17,60 
A15Oppervlakte verdoving€ 9,15 
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatiekostprijs
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 56,32 
V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 35,20 
B11Toediening roesje(lachgassedatie)€ 35,20 
B12Overheadkosten roesje(lachgassedatie)€ 44,48 
VI Vullingen (V)
a. Vullingen en volledig vormherstel tand of kies
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 29,57 
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 47,17 
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 61,25 
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 89,41 
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 43,65 
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 61,25 
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 75,33 
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 99,97 
V91Eénvlaksvulling composiet€ 56,32 
V92Tweevlaksvulling composiet€ 73,92 
V93Drievlaksvulling composiet€ 88,00 
V94Meervlaksvulling composiet€ 112,64 
V95Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon)176
b. Stiften
V80Aanbrengen eerste wortelkanaalstift40.83
V85Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element26.75
c. Diversen
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 84,48 
V30Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen)€ 31,68 
V35Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting€ 17,60 
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 7,04 
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 13,30 
V70 *Parapulpaire stift€ 13,30 
V80 *Wortelkanaalstift€ 23,27 
V85 *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9,97 
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 49,28 
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 38,72 
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 *Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 56,32 
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 54,31 
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 126,72 
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 183,04 
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 239,36 
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 295,68 
E85Elektronische lengtebepaling€ 17,60 
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 21,12 
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 56,32 
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.
E51Verwijderen van kroon of brug€ 42,24 
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 35,20 
E53Verwijderen van wortelstift€ 49,28 
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 35,20 
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 35,20 
E56 *Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€ 49,28 
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 35,20 
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 98,56 
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 63,36 
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 52,80 
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 56,32 
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 70,40 
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 35,20 
Bleken
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 56,32 
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 21,12 
E97 *Uitwendig bleken per kaak88
Behandeling trauma-element
E40Directe pulpa-overkapping€ 35,20 
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 14,08 
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 28,16 
E44 Verwijderen spalk, per element€ 7,04 
Aanbrengen rubberdam
E45Aanbrengen rubberdam€ 13,30 
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31Snij-/hoektand140.8
E32Premolaar€ 197,12 
E33Molaar€ 253,44 
E34 *Aanbrengen retrograde vulling€ 28,16 
E36 *Het trekken van een element met re-implantatie98.56
E37Kijkoperatie€ 84,48 
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 70,40 
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling95.04
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling70.4
VIII Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
R08 *Eénvlaks composiet inlay84.48
R09 *Tweevlaks composiet inlay€ 161,92 
R10 *Drievlaks composiet inlay€ 211,20 
R11 *Eénvlaksinlay€ 126,72 
R12 *Tweevlaksinlay€ 197,12 
R13 *Drievlaksinlay€ 281,60 
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 35,20 
R24 *Kroon op natuurlijk element€ 309,76 
R34 *Kroon op implantaat€ 281,60 
R29 *Confectiekroon63.36
R31Opbouw plastisch materiaal70.4
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode70.4
R33 *Gegoten opbouw, directe methode140.8
b. Brugwerk
R40 *Eerste brugtussendeel€ 211,20 
R45 *Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel105.6
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen176
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk€ 35,20 
R55 *Gipsslot met extra afdruk35.2
R60 *Plakbrug zonder preparatie€ 140,80 
R61 *Plakbrug met preparatie€ 211,20 
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 49,28 
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 28,16 
c. Restauraties diversen
R67 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 30,27 
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker77.44
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond77.44
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 28,16 
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug70.4
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 35,20 
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 35,20 
R91 *Wortelkap met stift€ 176,00 
R92Passen restauratieve proefopstelling in de mond95.04
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie84.48
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 140,80 
e. Temporaire voorzieningen
R80 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 35,20 
R85 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies14.08
R90 *Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
IX Behandelingen kauwstelsel (G)
a. Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 126,72 
G22Verlengd onderzoek OPD€ 253,44 
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 112,64 
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41Consult OPD-therapie A (niet- complex)€ 73,92 
G62 *Stabilisatieopbeetplaat € 190,08 
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 84,48 
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43Consult OPD-therapie B (complex)142.21
G44 *Therapeutische injectie€ 77,44 
G46 *Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€ 56,32 
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 140,80 
b. Beetregistraties
G10Niet-standaard beetregistratie€ 105,60 
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11Scharnierasbepaling105.6
G12Centrale relatiebepaling€ 98,56 
G13Protrale/laterale bepalingen€ 70,40 
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 633,61 
G16Therapeutische positiebepaling35.2
G20Beetregistratie intra-oraal70.4
Diversen
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 38,02 
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 35,20 
G65 *Indirect planmatig inslijpen387.21
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak70.4
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat56.32
G69 *Beetbeschermingsplaat77.44
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding70.4
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 352,01 
G72Controlebezoek MRA€ 35,20 
G73 *Reparatie MRA met afdruk56.32
d. Myofunctionele apparatuur
G74 *Plaatsen van myofunctionele apparatuur€ 95,04 
G76 *Consult myofunctionele therapie26.75
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
a. Onderdeel A
H11Trekken tand of kies52.8
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 39,42 
H21Kosten hechtmateriaal€ 7,36 
H26Hechten weke delen€ 77,44 
H50Terugzetten tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€ 70,40 
H55 Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting, exclusief wortelkanaalbehandeling21.12
b. Onderdeel B
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B70.4
H33Hemisectie van een molaar€ 84,48 
H34Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak€ 84,48 
H35Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie€ 84,48 
H36Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling77.44
H37*Onderzoek ten behoeve van deuitvoering voor een autotransplantaat behandeling.119.68
H38Uitvoeren eerste autotransplantaat353.09
H39Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting139.39
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak63.36
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje42.24
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting84.48
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 112,64 
H44Primaire antrumsluiting77.44
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 98,56 
Cyste-operatie
H60Marsupialisatie € 98,56 
H65Primaire sluiting€ 190,08 
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak98.56
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 190,08 
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 133,76 
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak225.28
XI Kunstgebitten (P)
a. Gedeeltelijk kunstgebit
P001 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€ 105,60 
P002 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€ 211,20 
P003 *Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€ 288,64 
P004 *Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€ 394,25 
b. Volledig kunstgebit
P020 *Volledig kunstgebit bovenkaak211.2
P021 *Volledig kunstgebit onderkaak€ 281,60 
P022 *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 457,61 
P023 *Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak140.8
c. Toeslagen
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€ 76,03 
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars35.2
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 70,40 
P043 Toeslag voor frontopstelling en/ of beetbepaling in aparte zitting42.24
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€ 95,04 
P045 Toeslag immediaat kunstgebit17.6
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 56,32 
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars21.12
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€ 105,60 
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling70.4
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 49,28 
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€ 49,28 
P062 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak99.27
P063 *Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak99.97
P064 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak86.59
P065 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€ 90,11 
P066 *Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 197,12 
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 35,20 
P068 *Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak21.12
P069 *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak56.32
P070 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 19,95 
P071 *Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53,20 
P072 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 53,20 
e. Nazorg
Onder prothetische nazorg wordt verstaan:
• het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit;
• het aanpassen van het kunstgebit;
• het verhelpen van drukplaatsen;
• het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen.
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus204.16
T021 Grondig reinigen wortel, complex€ 38,02 
T022 Grondig reinigen wortel, standaard28.16
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus126.72
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling77.44
T042Consult parodontale nazorg€ 107,01 
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg € 142,21 
T044 Complex consult parodontale nazorg€ 189,38 
Parodontale chirurgie
T070Flapoperatie tussen twee elementen228.8
T071Flapoperatie per sextant(één zesde deel)€ 352,01 
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€ 398,97 
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting70.4
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 189,38 
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 88,00 
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 123,20 
T102Tandvleescorrectie, één element€ 66,88 
T103Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen176
Toepassen van regeneratietechniek
T111 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 422,41 
T112 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 140,80 
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 228,80 
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121Kroonverlenging, één element228.8
T122Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen€ 422,41 
Mucogingivale chirurgie
T141Tandvleestransplantaat€ 133,76 
T142 *Recessie bedekking met verplaatste lap€ 422,41 
Directe postoperatieve zorg
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 70,40 
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 189,38 
Diversen
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling49.28
T162Behandeling tandvleesabces95.04
T163 *Toepassing lokaal medicament76.03
T164 *(Draad)Spalk28.16
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 70,40 
XIII Implantaten (J)
J001Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie213.7
J002Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 120,94 
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J010Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling€ 78,06 
J011 *Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling120.09
J012 *Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen90.07
J013 *Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen€ 180,13 
J014Implantaatpositionering op grond van CT-scan54.04
b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren
J020 *Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J040 (in dezelfde kaak) kan worden uitgevoerd. € 288,21 
Indien binnen een termijn van drie maanden een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft wordt uitgevoerd, is J021 van toepassing.
J021 *Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). 180.13
In rekening te brengen indien sprake is van een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft die wordt uitgevoerd binnen een termijn van drie maanden na J020.
J022 *Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie. 174.13
Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met het plaatsen van een implantaat (J040, J046 of J049) in dezelfde kaak kan worden gedeclareerd. Naast deze prestatie mogen ook de andere codes uit onderdelen c en d van het J-hoofdstuk niet gedeclareerd worden.
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
J030 *Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren€ 102,07
J031 *Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren156.11
J032 *Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren72.05
d. Implantologische chirurgie
J040Plaatsen eerste implantaat, per kaak275
J041Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 113,48 
J042*Plaatsen eerste tandvleesvormer€ 90,07 
J043*Plaatsen volgende tandvleesvormer42.63
J044Verwijderen implantaat39.63
J045Moeizaam verwijderen implantaat198.14
J046Vervangen eerste implantaat€ 274,40 
J047Vervangen volgend implantaat€ 113,48 
J048Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant209.55
J049Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit611.85
e. Diversen
J050- Boren en borstels kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het lotnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J040, J046, J048, J049, J052, H38, U05, U25 en U35 in rekening te brengen.kostprijs
J051*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 24,02 
J052Prepareren donorplaats162.12
J053Toeslag esthetische zone, per kaakhelft€ 81,06 
J054Bindweefseltransplantaat per donorplaats126.09
J055Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 135,10 
J056*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef138.1
J057Kosten implantaat387.76
J058Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 12,01 
J059Grondig submucosaal reinigen implantaat28.22
J060*Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€ 312,23 
f. Mesostructuur
J070*Plaatsen eerste drukknop144.11
J071*Plaatsen elke volgende drukknop42.03
J072*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak246.18
J073*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak78.06
g. Prothetische behandeling na implantaten
J080*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit618.45
J081*Klikgebit in de onderkaak€ 402,29 
J082*Klikgebit in de bovenkaak€ 402,29 
J083*Omvorming tot klikgebit120.09
J084*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 156,11 
J085*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten180.13
J086*Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten210.15
J087Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten102.07
J088Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten132.1
J089Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten162.12
J180*Gedeeltelijk klikgebit van kunststof211.2
J181*Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame)394.25
J183*Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit120.09
J184*Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak56.32
h. Nazorg implantologie
J090Specifiek consult nazorg implantologie66.05
J091Uitgebreid consult nazorg implantologie108.08
i. Prothetische nazorg
J100*Opvullen zonder staafdemontage168.12
J101*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 210,15 
J102*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten240.18
J103*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 270,20 
J104*Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk21.12
J105*Reparatie zonder staafdemontage66.05
J106*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 126,09 
J107*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 156,11 
J108*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten186.14
J109*Verwijderen en vervangen drukknop€ 30,02 
J110*Opvullen gedeeltelijk klikgebit168.12
J111*Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk21.12
J112*Reparatie gedeeltelijk klikgebit66.05
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
U25 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten16.03
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten18.5
U05 *Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten18.5
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten€ 16,03 
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. CliqIT, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Lees meer

Orthodontie

CODE OMSCHRIJVING Tarief Tarief Tarief 
    
Consultatie en diagnostiek 
F121 Eerste consult€25,27 €25,27 €25,27 
A/B/C Voor het tarief van het eerste consult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen. 
Het tarief van het eerste consult is inclusief de vergoeding van alle preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals: 
– het inslijpen van één of meerdere elementen; 
– het stellen van de indicatie tot extractie; 
– het voorschrijven van oefeningen; 
– het adviseren van ouders en verzorgers. 
F122 Herhaalconsult€25,27 €25,27 €25,27 
A/B/C Voor het tarief van het herhaalconsult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen, indien uit de diagnostiek horend bij F121 blijkt dat nog niet overgegaan kan worden tot een orthodontische behandeling. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen. 
Het tarief van het herhaalconsult is inclusief de vergoeding van alle preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals: 
– het inslijpen van één of meerdere elementen; 
– het stellen van de indicatie tot extractie; 
– het voorschrijven van oefeningen; 
– het adviseren van ouders en verzorgers. 
Het tarief voor een herhaalconsult kan niet in rekening worden gebracht voor een herhaalconsult binnen één maand na de datum waarop de patiënt zich voor het eerste consult bij de zorgaanbieder heeft vervoegd dan wel binnen één maand na de datum van een voorafgaand herhaalconsult dat in rekening is gebracht. 
Een herhaalconsult kan uitsluitend in rekening worden gebracht als er nog geen beugelcategorie (prestatie F411 tot en met F491) voor de betreffende patiënt is gedeclareerd, tenzij sprake is van een eerdere interceptieve behandeling met uitneembare apparatuur, waarbij de afgelopen twaalf maanden geen beugelconsult in rekening is gebracht. 
F123 Controlebezoek€15,91 €23,67 €23,67 
A/B/C Indien tijdens een aangevangen behandeling met apparatuur wordt besloten om deze enige tijd te onderbreken en de patiënt tijdens deze onderbreking geen apparatuur draagt, kan voor een controlebezoek deze code in rekening worden gebracht. 
F124 Second opinion€119,69 €119,69 €119,69 
A/B/C Voor dit tarief verricht de zorgaanbieder een eenvoudig onderzoek bij de patiënt, niet leidend tot een behandelplan. Het tarief is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen. 
Dit tarief is inclusief de mondelinge of (indien gewenst) schriftelijke rapportage aan de patiënt en/of diens tandarts, en/of de behandelend tandarts of tandartsspecialist. Het tarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht, als de second opinion geschiedt op verzoek van de patiënt, en deze niet in behandeling is of komt bij de desbetreffende zorgaanbieder. Het tarief is niet van toepassing voor intercollegiale consultatie. 
F125 Maken gebitsmodellen€19,47 €35,97 €35,97 
A/B/C * De zorgaanbieder verricht uitgebreid onderzoek aan de hand van de beoordeling van gebitsmodellen in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt. 
Bij reeds aangevangen behandelingen met apparatuur kan deze verrichting niet worden gedeclareerd (de vergoeding is inbegrepen in het beugelconsult), tenzij sprake is van een eerdere interceptieve behandeling met uitneembare apparatuur, waarbij de afgelopen twaalf maanden geen beugelconsult in rekening is gebracht. 
Het vervaardigen van gebitsmodellen, zonder dat tevens beoordeling daarvan (onder prestatie F126) gedeclareerd wordt, is alleen in rekening te brengen indien dit geschiedt op verzoek van de adviserend tandarts of adviserend geneeskundige van ziektekostenverzekeraars dan wel een orgaan belast met (tucht)rechtspraak. 
F126 Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan€70,30 €104,58 €104,58 
A/B/C Het bestuderen van studiemodellen, inclusief beoordeling met vastlegging van de bevindingen en inclusief het opstellen van een behandelplan en de bespreking van het plan met de patiënt en/of diens ouders of verzorgers. Bezoeken van de patiënt aan de zorgaanbieder die betrekking hebben op de beoordeling van gebitsmodellen kunnen niet naast de beoordeling van gebitsmodellen in rekening worden gebracht. 
Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan in rekening worden gebracht in die gevallen waarin nog geen behandeling met apparatuur heeft plaatsgevonden dan wel geen behandeling zal plaatsvinden, tenzij sprake is van een eerdere interceptieve behandeling met uitneembare apparatuur, waarbij de afgelopen twaalf maanden geen beugelconsult in rekening is gebracht. 
Als een zorgaanbieder een door een collega aangevangen behandeling voortzet (bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing van de patiënt) en deze zorgaanbieder een nieuwe beoordeling van gebitsmodellen geïndiceerd acht, kan − in afwijking van het hiervoor gestelde en onder Ad F125 − het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen eenmalig worden gedeclareerd naast het beugelconsult. 
Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan niet opnieuw worden gedeclareerd binnen een periode van twaalf maanden na een eerder gedeclareerde beoordeling van gebitsmodellen. 
F127 Multidisciplinair consult, per uur€157,57 €157,57 €157,57 
A/B/C Het multidisciplinair consult is het gezamenlijk consult van meerdere behandelende tandheelkundige of medische disciplines waarbij de patiënt, al of niet vergezeld door ouders of derden, voor een belangrijk deel aanwezig is. Het multidisciplinair consult wordt uitgevoerd voorafgaand aan, tijdens of na een behandeling. Doel van de gezamenlijke consultatie, voorafgaand aan de behandeling, is te komen tot een eensluidende diagnose en een op de diverse facetten van de afwijking gefaseerd behandelplan, waarbij de inbreng van de verschillende disciplines op elkaar is afgestemd. Een multidisciplinair consult tijdens of na de behandeling heeft tot doel om de voortgang van het gezamenlijke behandelplan te evalueren, waar nodig bij te stellen en het vervolg van de behandeling vanuit meerdere disciplines af te stemmen. 
Deze prestatie mag in categorie A alleen in rekening worden gebracht bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking. 
Het tarief is inclusief het mondeling of schriftelijk overleg tussen de behandelaren, dat ontstaat naar aanleiding van de consultatie van de patiënt. 
Het tarief van het multidisciplinaire consult is een maximum uurtarief. Delen van het uurtarief zijn, naar rato van de feitelijk bestede tijd, te berekenen in eenheden van 5 minuten. Het multidisciplinair consult is niet bedoeld voor regulier intercollegiaal overleg. 
F128 Prenataal consultNvt Nvt €91,86 
Tijdens het prenataal consult bespreekt de zorgaanbieder met de aankomende ouder(s) de bevindingen van eerder uitgevoerd prenataal 
diagnostisch onderzoek en de mogelijke consequenties van deze bevindingen voor het kind. Tijdens dit consult wordt reeds in algemene 
zin ingegaan op mogelijke latere behandelstrategieën. Het tarief van het prenataal consult is gebaseerd op de duur van het consult van 35 minuten. Het tarief van het prenataal consult is een maximum uurtarief. Delen van het uurtarief zijn, naar rato van de feitelijk bestede tijd, te berekenen in eenheden van 5 minuten. 
F129 Orthodontie in de eerste twee levensjaren Nvt Nvt €1.610,35 
Het vroegtijdig orthodontisch behandelen bij een hazenlip, een aangeboren spleet in de bovenkaak en/of een gehemeltespleet (respectievelijk cheilo-, gnatho-, palatoschisis), gedurende de eerste twee levensjaren. Gedurende die 2 jaar eenmalig in rekening te brengen. 
F130 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder€119,69 €119,69 €119,69 
A/B/C Alleen te berekenen bij uitgebreide, altijd multidisciplinaire behandelingen, waarbij het onderzoek van patiënt en records, het opstellen van het uitgebreide behandelplan en het bespreken ervan met de patiënt (en ouder/ begeleider) in ruime mate meer tijd in beslag neemt dan bij een reguliere orthodontische patiënt. Bij deze behandeling is de orthodontische zorgaanbieder de regisseur van de uitvoering van het uitgebreide behandelplan. Deze code kan eenmaal per behandeling worden gedeclareerd. Terugverwijzing naar de eigen tandarts voor het uitvoeren van normaal en regulier onderhoud aan het gebit van de patiënt, valt nimmer onder de regie waarvoor deze prestatiecode in rekening kan worden gebracht. 
Deze prestatie mag in categorie A alleen in rekening worden gebracht voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van een gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling. 
F131 Vervaardigen van een diagnostische set-up€54,62 €81,26 €81,26 
A/B/C * Door het (laten) vervaardigen van een diagnostische set-up kan de zorgaanbieder onderzoeken welke behandelresultaten mogelijk zijn. Het kan in complexe situaties een inzichtelijk hulpmiddel zijn om de juiste therapiekeuze te maken, zowel voor de patiënt als de zorgaanbieder. Inclusief bespreking van de set-up met patiënt. 
Deze prestatie mag in categorie A in rekening worden gebracht: 
voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van een gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling; 
Bij patiënten van 18 jaar en ouder, indien de diagnostische set-up wordt vervaardigd op verzoek van de patiënt. 
F132 Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€19,47 €35,97 €35,97 
A/B/C * Het betreft gebitsmodellen die tijdens een complexe behandeling vervaardigd worden om de progressie van een behandeling te kunnen beoordelen en om een inschatting te kunnen maken voor de volgende fase(n) van een behandeling. Inclusief bespreking van de bevindingen met de patiënt. 
Deze prestatie mag in categorie A alleen in rekening worden gebracht voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van een gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling. 
F133 Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie€70,30 €104,58 €104,58 
A/B/C Het beoordelen van extra gebitsmodellen die tijdens een behandeling gemaakt worden. Inclusief het vastleggen van de bevindingen in het dossier en bespreking van de bevindingen met de patiënt. 
Deze prestatie mag in categorie A alleen in rekening worden gebracht voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van een gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling. 
          
II Röntgenonderzoek       
De zorgaanbieder verricht uitgebreid onderzoek aan de hand van röntgenonderzoek in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt. 
F151 Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm)€18,62 €18,62 €18,62 
A/B/C Maken en beoordelen. Per foto. 
F152 Occlusale opbeet röntgenfoto€18,62 €18,62 €18,62 
A/B/C Maken en beoordelen. Per foto. 
F153 Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm)Nvt €26,00 €26,00 
B/C Maken en beoordelen. Per foto. 
F154 Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto'sNvt €31,87 €31,87 
B/C 
F155 Vervaardiging orthopantomogram€34,20 €50,88 €50,88 
A/B/C 
F156 Beoordeling orthopantomogram€20,04 €29,82 €29,82 
A/B/C Dit tarief kan naast F155 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel. 
F157 Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto€21,42 €31,87 €31,87 
A/B/C 
F158 Beoordeling laterale schedelröntgenfoto€59,80 €88,96 €88,96 
A/B/C Dit tarief kan naast F157 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel. 
F159 Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€21,42 €31,87 €31,87 
A/B/C 
F160 Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€59,80 €88,96 €88,96 
A/B/C Dit tarief kan naast F159 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel. 
F161 Meerdimensionale kaakfoto€159,59 €159,59 €159,59 
A/B/C Het maken van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek. 
F162 Beoordeling meerdimensionale kaakfoto€66,49 €66,49 €66,49 
A/B/C Het beoordelen van de meerdimensionale kaakfoto en het bespreken met de patiënt. Dit tarief kan tevens separaat in rekening worden gebracht, indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel. 
          
III Behandeling       
Bij het opnieuw in behandeling nemen van een patiënt moet in redelijkheid worden beoordeeld of qua declaratie sprake is van een nieuwe behandeling dan wel van een voortgezette behandeling. 
F411 Plaatsen beugel categorie 1€131,33 €228,59 €428,98 
A/B/C * Deze prestatie is van toepassing voor: 
Het plaatsen van een uitneembare beugel. Voorbeelden hiervan zijn een expansieplaat, een plaatje met protrusieveer, dan wel andere individueel gemaakte plaatapparatuur, zoals individueel gemaakte tonghekjes. 
Het plaatsen van vacuümgevormde apparatuur verkregen door een digitale set-up bij minder dan 8 vacuümgevormde correctiehoesjes. 
Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht voor therapie met behulp van myofunctionele apparatuur. 
F421 Plaatsen beugel categorie 2€137,37 €238,41 €451,17 
A/B/C * Het plaatsen van een eenvoudige beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei met bijvoorbeeld een headgear, palatinale bar of linguale boog. 
Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht voor therapie met behulp van myofunctionele apparatuur. 
F431 Plaatsen beugel categorie 3€158,41 €272,26 €528,05 
A/B/C * Het plaatsen van een uitneembare beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei. Een voorbeeld hiervan is een blokbeugel (activator). 
Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht voor therapie met behulp van myofunctionele apparatuur. 
F441 Plaatsen beugel categorie 4€168,76 €288,93 €565,78 
A/B/C * Het plaatsen van met banden vastzittende kaakcorrectie-apparatuur bijvoorbeeld Herbst, MRA, RME. Deze beugels zijn bedoeld om de kaakgroei te beïnvloeden. 
Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht voor therapie met behulp van myofunctionele apparatuur. 
F451 Plaatsen beugel categorie 5€399,27 €650,85 €959,64 
A/B/C * Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor één tandboog. Indien binnen één maand in beide kaken een slotjesbeugel wordt geplaatst, is F461 
(plaatsen beugel categorie 6) van toepassing. 
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen. 
Voor het plaatsen van linguale apparatuur zie de code F481. 
F461 Plaatsen beugel categorie 6€649,50 €1.060,47 €1.569,16 
A/B/C * Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor beide tandbogen. 
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen. 
Voor het plaatsen van linguale apparatuur zie de code F491. 
F471 Plaatsen beugel categorie 7€630,31 €983,03 €1.513,76 
A/B/C * Het plaatsen van vacuümgevormde apparatuur verkregen door een digitale set-up. Deze apparatuur bestaat uit ten minste 8 vacuümgevormde correctiehoesjes, ongeacht of deze apparatuur in één of twee kaken wordt geplaatst. Indien minder dan 8 vacuümgevormde correctiehoesjes worden geplaatst, is prestatie F411 van toepassing. 
F481 Plaatsen beugel categorie 8€491,94 €788,50 €1.295,35 
A/B/C * Het plaatsen van brackets aan de linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, voor één tandboog. Indien binnen één maand in beide kaken linguale apparatuur wordt geplaatst, is F491 (Plaatsen beugel categorie 9) van toepassing. 
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen. 
F491 Plaatsen beugel categorie 9€646,60 €1.086,26 €1.817,88 
A/B/C * Het plaatsen van brackets aan de linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, in beide tandbogen. 
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen. 
F492 Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€109,39 €136,80 €136,80 
A/B/C Deze prestatie betreft het verwijderen van beugels bestaande uit vaste apparatuur (categorie 5 t/m 9). 
Onder deze prestatie vallen de werkzaamheden om de beugel uit de mond te verwijderen en het indien nodig plaatsen van retentie-apparatuur (apparatuur waarmee het resultaat van de behandeling wordt vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand, bijvoorbeeld een spalkje). Ingeval van beugelcategorie 7 mag deze prestatie uitsluitend gedeclareerd worden als er bij het plaatsen attachments zijn aangebracht waarop de beugel aangrijpt. 
Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd. 
F493 Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak€54,72 € €68,40 € €68,40 € 
A/B/C* Het verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling met beugel categorie 7 (refinements). Inclusief beugelconsult. Per kaak in rekening te brengen. Deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht in een maand waarin ook een beugelconsult in rekening wordt gebracht. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de vacuümgevormde correctiehoesjes. 
F511 Beugelconsult per maand categorie 1€33,25 €70,66 €70,66 
A/B/C Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit categorie 1. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De maanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd. 
F512 Beugelconsult per maand categorie 2€33,25 €70,66 €70,66 
A/B/C Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 2. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De maanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd. 
F513 Beugelconsult per maand categorie 3€33,25 €70,66 €70,66 
A/B/C Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 3. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De maanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd. 
F514 Beugelconsult per maand categorie 4€33,25 €70,66 €70,66 
A/B/C Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 4. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De maanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd. 
F515 Beugelconsult per maand categorie 5€38,00 €77,73 €77,73 
A/B/C Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 5. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De maanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd. 
F516 Beugelconsult per maand categorie 6€47,50 €91,86 €91,86 
A/B/C Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 6. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De maanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd. 
F517 Beugelconsult per maand categorie 7€47,50 €70,66 €91,86 
A/B/C * Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 7. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De maanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de vacuümgevormde correctiehoesjes. 
F518 Beugelconsult per maand categorie 8€57,00 €84,79 €116,59 
A/B/C Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 8. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De maanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd. 
F519 Beugelconsult per maand categorie 9€71,25 €105,99 €137,79 
A/B/C Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 9. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De maanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd. 
F520 Beugelconsult op afstand€15,91 Nvt Nvt 
Een beugelconsult op afstand om de voortgang van de behandeling te beoordelen. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien er sprake is van directe tijd met de patiënt. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal consulten per maand. Indien het beugelconsult op afstand in dezelfde maand plaatsvindt als een fysiek beugelconsult, dan valt het consult op afstand binnen de prestaties voor de fysieke beugelconsulten en mag enkel het fysieke beugelconsult in rekening worden gebracht. 
F521 Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9)€33,25 Nvt Nvt 
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit alle beugel categorieën. Deze prestatie dient in rekening te worden gebracht vanaf de 25e behandelmaand. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. 
F531 Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4€33,25 €70,66 €70,66 
A/B/C Per consult. Deze prestatie betreft het uitvoeren van nacontroles en retentiecontroles na afloop van de actieve beugelbehandeling. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugelbehandeling is gestopt. 
F532 Nacontrole beugel categorie 5,7,8€38,00 €70,66 €77,73 
A/B/C Per consult. Deze prestatie betreft het uitvoeren van nacontroles en retentiecontroles na afloop van de actieve beugelbehandeling. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is verwijderd en de retentie-apparatuur is geplaatst. 
F533 Nacontrole beugel categorie 6,9€47,50 €91,86 €91,86 
A/B/C Per consult. Deze prestatie betreft het uitvoeren van nacontroles en retentiecontroles na afloop van de actieve beugelbehandeling. 
Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is verwijderd en de retentie-apparatuur is geplaatst. 
          
IV Diversen       
      
F611 Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur €139,65 €150,44 €150,44 
A/B/C * Deze prestatie is van toepassing bij het door middel van elektronische apparatuur meten, monitoren en vastleggen van de therapietrouw bij de patiënt bij het dragen van uitneembare apparatuur en retentie-apparatuur (inclusief uitlezen chip) en het op gezette tijden bespreken van de resultaten daarvan met patiënt en/of ouders. De prestatie 'elektronische chip' is eenmalig gedurende de gehele actieve behandelduur in rekening te brengen. Het tarief is niet van toepassing op vacuümgevormde apparatuur. De patiënt dient, voorafgaand aan de behandeling met een apparaat voorzien van elektronische chip, door de zorgaanbieder op de hoogte te zijn gesteld van de extra kosten die verbonden zijn aan deze behandelingen. De patiënt moet hier voorafgaand aan de behandeling mee ingestemd hebben. 
F612 Plaatsen intermaxillaire correctieveren€137,37 €238,41 €451,17 
A/B/C * Deze prestatie mag in rekening worden gebracht bij het plaatsen van intermaxillaire correctieveren. Deze prestatie kan niet gedeclareerd worden bij reparatie of vervanging van de intermaxillaire correctieveren. De kosten hiervoor zijn in het plaatsen inbegrepen, tenzij de kosten zijn veroorzaakt omdat de patiënt de apparatuur is verloren of als de beugel als gevolg van onzorgvuldig gebruik is beschadigd. 
F716 Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur€29,92 €29,92 €29,92 
A/B/C * Het vervaardigen en plaatsen van een mondbeschermer, alsmede het geven van instructie omtrent het gebruik, tijdens behandeling met orthodontische apparatuur. 
F721 Trekken tand of kies€49,87 €49,87 €49,87 
A/B/C Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet. 
F722 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€37,24 €37,24 €37,24 
A/B/C Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet. 
F723 Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)€94,10 €117,65 €117,65 
A/B/C * Het plaatsen van een micro-implantaat, bedoeld als verankering bij een orthodontische behandeling, en het weer verwijderen van het micro-implantaat. Deze prestatie mag per micro-implantaat in rekening worden gebracht. 
F724 Preventieve voorlichting en/of instructie€14,91 €14,91 €14,91 
A/B/C Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn: 
het kleuren van de plaque; 
het vastleggen van de plaquescore; 
het geven van voedingsadviezen; 
het afnemen van een voedingsanamnese; 
het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s); 
het maken, vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt of diens ouder(s)/ verzorger(s). 
De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke (directe) behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. 
Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht indien het consult waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden langer duurt dan tien minuten. Als het preventieve consult korter dan tien minuten duurt, dan mag het consult niet apart in rekening worden gebracht; dergelijke situaties behoren tot de behandeling en tot de beugelconsulten. 
F810 Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtageKostprijs Kostprijs Kostprijs 
A/B/C Het repareren of vervangen van (onderdelen van) orthodontische apparatuur die door gebruik zijn werkzaamheid heeft verloren. Deze prestatie is alleen van toepassing voor de materiaal- en techniekkosten van de apparatuur vallend onder beugel categorie 1 tot en met 4. Deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht bij reparatie of vervanging na verlies of door onzorgvuldig gebruik. 
F811 Reparatie of vervanging van beugel€33,01 €49,11 €49,11 
A/B/C * Het repareren of vervangen van (onderdelen van) een beugel (zoals een zelfligerende bracket) na verlies of duidelijk onzorgvuldig gebruik van de beugel door de patiënt. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien het reguliere reparaties of vervangingen betreft. 
F812 Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak€43,51 €85,92 €85,92 
A/B/C * Het repareren en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur. Uitsluitend in rekening te brengen ten minste één jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is en eerder ook al sprake is geweest van retentie-apparatuur. 
Deze prestatie mag tevens in rekening worden gebracht indien een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die de actieve behandeling heeft gedaan, de retentie-apparatuur herstelt en opnieuw plaatst (ook als dat in het eerste jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is, plaatsvindt en als eerder nog geen sprake is geweest van retentie-apparatuur). 
F813 Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak€43,51 €85,92 €85,92 
A/B/C * Per geplaatste retentiebeugel in rekening te brengen. Het plaatsen van (extra) retentie-apparatuur voor extra houvast. Met retentie-apparatuur wordt het resultaat van de behandeling vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de extra retentiebeugel in dezelfde kaak wordt geplaatst waarin ook de eerste retentievoorziening is geplaatst en gelijktijdig wordt gebruikt met de eerste retentie-apparatuur. 
Deze prestatie mag hiernaast ook in rekening worden gebracht voor het plaatsen van de eerste retentie-apparatuur na behandeling met beugel categorie 1, 2, 3, 4 of 7 zonder attachments. 
Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd. 
F814 Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak€43,51 €85,92 €85,92 
A/B/C * Het plaatsen van een retentiebeugel. Uitsluitend in rekening te brengen bij patiënten die door een andere orthodontische zorgaanbieder of in het geheel niet orthodontisch behandeld zijn. 
Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht bij het plaatsen van een retentiebeugel indien de betreffende patiënt reeds eerder orthodontisch behandeld is door deze zorgaanbieder (dezelfde praktijk). In dat geval geldt dat het plaatsen van een retentie-beugel in de F492 is inbegrepen. In het geval van vervanging van retentie-apparatuur dient prestatie F812 gebruikt te worden. 
Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd. 
F815 Verwijderen spalk, per element€6,65 €6,65 €6,65 
A/B/C Hieronder wordt verstaan het verwijderen van de spalk, wegslijpen van composiet en het polijsten van de elementen. 
F911 Inkopen op uitkomst orthodontie€2.701,68 nvt nvt 
Deze prestatie omvat de gehele orthodontische behandeling voor een patiënt tot 18 jaar met garantie op uitkomst voor een periode van 5 jaar. De prestatie kan uitsluitend gedeclareerd worden indien er een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt. Deze overeenkomst dient afspraken te bevatten over de (gewenste) 'uitkomsten' van de behandeling(en) en de wijze waarop de gegevens (zoals foto's van de begin- en eindsituatie) en de eindstatus (bijvoorbeeld door een Par-score) worden vastgelegd. 
Tenzij expliciet anders overeengekomen met de ziektekostenverzekeraar, kunnen gedurende de looptijd van deze overeenkomst de volgende prestaties niet in rekening worden gebracht bij de patiënt of diens ziektekostenverzekeraar: 
F121A, F122A, F123A, F125A, F126A, F151A, F152A, F155A, F156A, F157A, F158A, F159A, F160A, F161A, F162A, F411A, F421A, F431A, F441A, F451A, F461A, F481A, F491A, F492A, F511A, F512A, F513A, F514A, F515A, F516A, F518A, F519A, F520A, F521A, F531A, F532A, F533A, F611A, F612A, F716A, F721A, F722A, F723A, F724A, F810A, F811A, F812A, F813A, F814A, F815A. 
F900 Informatieverstrekking, per vijf minuten€15,14 €15,14 €15,14 
A/B/C Voor informatieverstrekking aan derden wordt één prestatie onderscheiden met een tarief per vijf minuten door de zorgverlener bestede tijd. De tijdsduur voor iedere door of namens de zorgverlener bestede vijf minuten aan het verstrekken van informatie, inclusief de bestede tijd aan bijbehorende rapportage, is leidend voor de declaratie. De in rekening te brengen bestede tijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. 
Het betreft hier werkzaamheden die niet tot de te verzekeren prestaties bij of krachtens de Zvw of Wlz behoren en aldus door de aanvrager zelf moeten worden betaald, althans niet bij de ziektekostenverzekeraar van de betreffende patiënt ten laste van de Zvw of Wlz in rekening kunnen worden gebracht. 
Voor het declareren van deze prestatie gelden de volgende voorwaarden, voorschriften en beperkingen: 
1. Er dient sprake te zijn van een schriftelijk informatieverzoek afkomstig van een derde (al dan niet via de patiënt) die niet volgt uit zorg- of dienstverlening in het kader van de Zvw, Wlz, Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet; 
2. De informatie dient schriftelijk te worden verstrekt aan de aanvrager; 
3. De patiënt dient schriftelijk toestemming te verlenen voor het verstrekken van de informatie aan de derden; 
4. Naast de declaratie van de prestatie 'informatieverstrekking aan derden' mag geen andere prestatiebeschrijving in het kader van de informatieverstrekking in rekening worden gebracht. 
Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht: 
1. indien het een informatieverzoek betreft waarvoor bij enig wettelijk voorschrift is bepaald dat zorgaanbieders die informatie kosteloos ter beschikking moeten stellen. 
2. In het kader van zorgverlening waarvoor de zorgaanbieder: 
a. de patiënt heeft verwezen, zoals bij een aanvraag/machtiging voor geneesmiddelen, hulpmiddelen; 
b. een advies vraagt aan een andere zorgaanbieder. 
3. Voor een (later) gevraagde toelichting of verduidelijking op de verstrekte informatie. 
F901Onderlinge dienstverleningMaximum Maximum Maximum 
A/B/C De levering van (onderdelen van) de prestaties orthodontische zorg door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'uitvoerende zorgaanbieder'. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'opdrachtgevende zorgaanbieder'. 
De uitvoerende zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties orthodontische zorg met inachtneming van de geldende maximumtarieven, in opdracht van de opdrachtgevende zorgverlener via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder. 

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. CliqIT, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Lees meer

Wij gaan voor een gezond en mooi gebit voor jong en oud. Wij kiezen voor de toekomst.