Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.

Missie

1990 Tandartspraktijk Bakker

Om nadrukkelijk richting te geven aan onze behandelstrategie en ons praktijkbeleid werd een duidelijke praktijkdoelstelling geformuleerd:

“Het bieden van alle tandheelkundige zorg welke redelijkerwijs binnen de 1e lijn te bieden is”.

Dit concept noemden we  “Total Dentistry”. Hierbij wordt de patiënt (vrijwel) alle tandheelkundige zorg onder één dak geboden welke redelijkerwijs binnen de 1e lijn te bieden is.  Hiermee wordt voorkomen dat hij of zij vaak verwezen dient te worden. Onze filosofie hierbij was dat iedere persoon het liefst in de eigen vertrouwde en bekende omgeving zorg wil ontvangen. Dit vermindert de spanning, vergroot het comfort en komt de zorg ten goede. Voorbeelden van tandheelkundige zorg die door ons binnen deze doelstelling van begin af aan is geboden omvat; adhesieve tandheelkunde, parodontologie, klein chirurgie, orthodontie, gnathologie, als ook tandheelkundige zorg aan specifieke groepen als kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. Alles gericht op een optimaal functionerend gebit, levenslang!!

2020 Bakker Tandheelkunde & Orthodontie

Nu dertig jaar later heeft deze praktijkdoelstelling en filosofie voor ons nog niets aan kracht en waarde verloren. Er heeft in al die jaren vooral verdieping plaatsgevonden, waardoor onze praktijkdoelstelling en filosofie nu als volgt kan worden geformuleerd:

“Als team gaan wij voor een optimaal gebit als belangrijk onderdeel van – en in harmonie met – elk individu. Dit in de verwachting dat dat het leven beter, prettiger en comfortabeler maakt!”

In onze praktijk heeft u te maken met een team van 24 personen, waarbij u kunt rekenen op betrokkenheid, deskundigheid, gedrevenheid en ervaring als basis voor kwaliteit. Naast de Algemene Tandheelkunde hebben wij ons speciaal toegelegd op Orthodontie en Parodontologie, ook op verwijzing.  Omdat wij Kiezen voor de Toekomst en daarbij beginnen met een degelijk fundament!

Wij gaan voor een gezond en mooi gebit voor jong en oud. Wij kiezen voor de toekomst.